Letošní testy bezpečnosti dětských kočárků prováděné organizací Stiftung Warentest, ve kterých ze 14 testovaných kočárků 10 zcela propadlo a obdrželo nejhorší ohodnocení – nedostatečný, neproběhly správně.

Podle Jiřího Bracháčka ze společnosti Kenyo, která mj. dováží také kočárky značky ABC Design, a jejíž kočárek byl v testu vyhodnocen jako nevyhovující, byl obsah škodlivin v kočárcích posuzován podle normy, která neplatí pro dětské kočárky.

„Test neproběhl správně, protože obsah škodlivin byl porovnán se špatnou normou,“ uvedl Jiří Bracháček. „Kočárky dle normy ZEK 01-08 patří do kategorie 2, tedy kategorie výrobků přicházejících do styku kontaktem na dobu delší než 30 sekund, která má limit škodlivosti PAK (PAH) 10 mg na kilogram. Test ale kočárky porovnával s normami kategorie 1 pro výrobky přicházející do styku s potravinami nebo přímým stykem s ústy, stejně jako hračky pro děti do 36 měsíců. Ta má pochopitelně přísnější limit 0,2 mg na kilogram.“

Pokud by test proběhl podle správných norem, prošel by například také kočárek ABC Design Turbo 6S tímto testem jako vyhovující a bezpečný. Všechny hodnoty PAK (PAH) jsou totiž pod limitem kategorie 2, rukojeť – 5,5 mg/kg, látkový potah 0,72 mg/kg, výplň potahu 0,23 mg/kg.“

Vysvětlivky:
Polycyklické aromatické uhlohydráty
PAK (DE) Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe
PAH (EN) Polycyclic Aromatic Hydrocarbon

Co na to říkáte?