Kdysi bylo dítě, které se připravovalo na příchod na svět.
Jednoho dne se zeptalo Boha:
"Řekni mi, zítra mě posíláš na svět, ale já jsem ještě moc malé a bezmocné. Co si tam počnu?"
Bůh odpověděl:
"Mezi mnoha anděly jsem pro Tebe vybral jednoho z nich. Bude na Tebe čekat a starat se, abys mělo vše. Neopustí Tě, dokud nebudeš vše umět."

Dítě odvětilo: "Tady v nebi celý den slyším zpěv, vidím úsměvy a to mi stačí, abych bylo šťastné. Neumím chodit ani neznám jazyk, kterým mluví lidé."

"Tvůj anděl Ti bude říkat nejkrásnější a nejsladší slova a s velkou trpělivostí a péčí Tě bude učit mluvit i chodit. Časem poznáš vše."

"Kdo mě bude na světě bránit před zlými lidmi?"

"Tvůj anděl Tě bude chránit, i kdyby měl riskovat svůj vlastní život. Neboj se."

Zazněla hudba, zvonečky se rozezvonily a dítě poznalo, že se musí s Bohem rozloučit. Zlehka se naposled zeptalo: "Už jsem na odchodu, řekni mi prosím andělovo jméno."

"Jméno anděla je bezvýznamné, když ho budeš chtít přivolat, stačí zavolat: Maminko."