Daniel Jan, Pavel Jakub, Olga Marie… Už nás ani moc nepřekvapí, když se někdo představí dvěma křestními jmény. Nekoná se v tom sice nijak mimořádný boom, nicméně lidí, kteří se tím pyšní, je čím dál víc.

Ještě nedávno to bylo obvyklé spíše u praktikujících věřících, nebo celebrit, u kterých je to věcí zajímavé image. Stává se ale trendem, že se rozhodnou takto ozvláštnit rodný list rodiče, kteří nepatří ani do jedné z těchto skupin.

Dvěma křestními jmény rodiče velmi často řeší „spory“ o to, jak se bude jejich očekávaný potomek jmenovat. A když se nedokážou shodnout, mají vyřešeno.

Dítě si postupem let zvykne představovat se oběma jmény, případně bude používat to, co mu víc přiroste k srdci.

Problémem však zatím zůstává, že s tím moc nepočítají úřady. A tak na formulářích obvykle nenajdete kolonku, kam byste vměstnali i své druhé jméno.

Boom snad jen během obrození

Mít dvě křestní jména bylo u nás nejobvyklejší v době národního obrození. Z dějepisu či literatury si budeme ještě pamatovat na Karla Havlíčka Borovského, Františka Ladislava Čelakovského, Josefa Kajetána Tyla, Václava Ignáce Tháma…

Hrálo v tom významnou roli vlastenecké cítění 19. století. Osobnosti společenského a kulturního života si  vedlo mnoho veřejně činných osob k tomu, že si ke svému původnímu jménu přidali ještě jedno zjevně slovanského původu.

A co na to zákon?

„Zapsána mohou být dvě jména, která nesmí být stejná; dítěti, které není občanem a jehož rodiče nemají státní občanství České republiky, lze zapsat více jmen. Zápis jmen zkomolených, zdrobnělých nebo domáckých nelze připustit. Rovněž není přípustné, aby osobě mužského pohlaví bylo dáno jméno ženské a naopak, aby jako jméno bylo dáno dítěti jméno neosobní (tj. označení věcí, dnů apod.), anebo jméno, které má žijící sourozenec.“

Nová právní úprava povoluje prohlášením volbu druhého jména i občanům zapsaným v knize narození od 1. ledna 1950 do 30. června 2001. Ti si mohou ke stávajícímu jménu zvolit jméno druhé, ovšem ne dvě jména nová. Za nezletilé podávají žádost jejich zákonní zástupci, u starších 15 let je třeba souhlasu nezletilého.

Kde se například používají dvě jména?

Francie
Do 1. ledna 2005 bylo dětem podle zákona určováno jako druhé křestní jméno jméno otce. Změna však kvůli rovnoprávnosti dovolí rodičům dávat dětem druhé jméno i po matce.

Ruské a bulharské prostředí
Jako druhé jméno se používá jméno po otci, takzvané otčestvo.

Katalánsko
Katalánci mají dvě křestní jména a dvě příjmení. První jméno je po otci, druhé po matce, vdané ženy mají první jméno rodové, druhé manželské.

Finsko
Běžně se dávají dvě křestní jména, mnozí muži mají i tři.

Mongolsko
Podle nařízení má mít každý občan kromě rodného jména a jména po otci také rodové jméno. (údajně až 70 % Mongolů chtělo přijmout jméno Bordžigin, název rodu, z něhož pocházel Čingischán).

Mexiko
Mají všichni čtyři jména. Dvě jsou křestní, jedno je příjmení po otci a druhé po matce.

Chile
Každý Chilan má dvě jména, po otci i po matce.

Etiopie
Nemají příjmení. Hlavním jménem je křestní jméno první. Druhé jméno v pořadí je křestním jménem otce, dalším v pořadí je pak eventuálně křestní jméno dědečka, ale ve společenském styku se slyší výhradně na první.

Papua-Nová Guinea
Domorodci používají dvě zvolená jména.

A také jej mají tradičně používat…

…Židé
Někteří Židé měli dvě jména, hebrejské a jeho ekvivalent v nářečí. U Aškenázů se navíc tradičně dávalo jméno po některém zesnulém příbuzném.

…Romové
K tradičním zvykům vždy patřilo mít dvě jména - jedno oficiální, a druhé romské. Šlo o přezdívku, kterou dotyčnému přidělila většinou jeho rodina. Často se stávalo, že jeho původní jméno uvedené v křestním listě se vůbec nepoužívalo.

Tahle vám budou známá:

+ Syn herečky Aňi Geislerové
Bruno Fidelius

+ Syn pornoherce Roberta Rosenberga
Forrest Rayan

+ Dcery zpěváka Karla Gotta
Nelly Sofie a Charlotte Ella

(Podpis autora článku není smyšlený - v srpnu 1974 byl pokřtěn v jednom západočeském římskokatolickém kostele a pojmenován i po kmotrovi, toto jméno ale nepoužívá - pozn. red.)

Chtěla byste druhé křestní jméno? Jaké byste si zvolila? Exotické?

Reklama