Transparentnost a měření dat je klíčové pro identifikaci problémových oblastí v maloobchodní síti a pro řešení příčin plýtvání potravinami. Proto se společnost Tesco rozhodla zveřejnit údaje vztahující se k plýtvání potravinami. Za rok 2016/17 se v obchodech Tesco celkem prodalo 654 249 tun potravin po celé České republice. Zároveň firma evidovala 14 704 tun potravinových přebytků (neprodané zboží), z čehož 7 318 tun bylo vhodné pro lidskou spotřebu - 779 tun bylo darováno pro lidskou spotřebu nebo jako krmivo pro zvířata a 6538 tun jídla se vyhodilo.
 
Největší podíl (44 %) na potravinových přebytcích má ovoce a zelenina a déle pak pečivo, které tvoří 31 %,“ vysvětluje Martin Kuruc, výkonný ředitel Tesco pro ČR a SR.
 
Klíčovým partnerem společnosti Tesco v oblasti darování jsou potravinové banky. V současné době s nimi spolupracuje 157 obchodů Tesco. „I nadále chceme tuto spolupráci rozvíjet, abychom byli schopni splnit náš závazek, že do roku 2020 budou všechny obchody Tesco ve střední Evropě nabízet přebytky potravin potravinovým bankám nebo místních charitativním organizacím,“ říká Martin Kuruc.  
 
V rámci aktivit snižující plýtvání potravin Tesco:
Zavedlo řadu křivého ovoce a zeleniny zvanou ‚Perfectly Imperfect, kterou rozšíří na všechny středoevropské hypermarkety.
Zlepšuje dodavatelský řetězec, čímž se zkracuje doba, za kterou se dostanou čerstvé potraviny od dodavatelů na obchod.  Například dovoz citrusového ovoce ze Španělska se tímto podařilo zkrátit o dva dny.
Zrušilo nabídky typu 1+1 zdarma na čerstvé ovoce a zeleninu ve všech středoevropských prodejnách.
 
Potravinový odpad tvoří přibližně 30 % veškerého odpadu domácnosti. Z aktuálního průzkumu Akademie Věd vyplývá, že mezi nejčastější důvody proč lidé potraviny vyhodí, patří:

·         Zkazí se (59 %)
·         Nespotřebované zbytky (51 %)
·         Projde datum spotřeby (49 %)
·         Fakt, že na dané potraviny zkrátka zapomenou (47 %)
·         Uvaří se toho moc a něco zbyde (44 %)
       

Reklama