• Klimatické neutrality v rámci celého hodnotového řetězce, tedy od výroby po spotřebu, plánuje maloobchodník dosáhnout do roku 2050. Cíl je v souladu s Pařížskou dohodou usilovat o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5°C
  • Tesco připravuje podrobné plány, jak snížit emise ze všech klíčových zdrojů
  • Splnění ambicí společnosti Tesco do roku 2050 bude vyžadovat zapojení subjektů napříč různými odvětvími

te.jpg

Závazek společnosti do roku 2050 (často označovaný jako emise úrovně 3), se vztahuje na všechny emise generované v celém jejím hodnotovém řetězci: během získávání surovin a výroby potravin, emisí, souvisejících se zemědělskou produkcí; emisí vznikajících při používání produktů Tesco v domácnosti a plýtvání potravinami; ve stravovacích zvyklostech zákazníků, kde je ke snížení emisí zapotřebí přechod na více rostlinných potravin.

Emise z výrobků a dodavatelského řetězce společnosti Tesco tvoří více než 90 % celkové emisní stopy maloobchodníka.
Během následujícího roku Tesco stanoví jasný plán pro dosažení svých nových cílů, včetně podrobných plánů dekarbonizace pro některé ze svých klíčových oblastí emisí.

Matt Simister, generální ředitel Tesco pro střední Evropu:

"V této, pro řešení změny klimatu, kritické době potřebujeme konkrétní opatření a jasně definované závazky. Jsme hrdí na všechno, co už Tesco ve střední Evropě dokázalo, včetně přechodu na obnovitelnou elektřinu ve všech našich obchodech, snížení emisí v regionu o 67 % od roku 2015 a omezení plýtvání potravinami o 65 %. Rádi bychom také pomohli zákazníkům přejít na udržitelnější a zdravější stravování, k čemuž má dopomoci nové partnerství se Světovým fondem na ochranu přírody.
Tyto závazky jsou unikátním příkladem transparentnosti v měření našich emisí a umožní nám zároveň identifikovat a řešit ty oblasti, kde jsou zapotřebí naléhavé transformační změny.“

  • V roce 2009 se Tesco stalo první společností na světě, která si předsevzala dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality.
  • Od roku 2017 si Tesco stanovuje vědecky podložené cíle v souladu s cíli Pařížské klimatické
  • Podrobnější informace o našem plýtvání potravinami a emisích najdete na korporátním webu 

Více na ITESCO.CZ
614db6665b900obrazek.png

Reklama