Darovani-potravin.jpg

„Jsem ráda, že Tesco je i nadále nezpochybnitelný leader v oblasti měření a prevence plýtvání potravinami. Předcházení plýtvání potravinami je pro nás mnohem důležitější i proto, že na naše zákazníky působí dopady ekonomických změn a my můžeme darováním potravin tento dopad zmírnit,“ říká Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco Česká republika.
 
Za uplynulých 7 let společnost Tesco v České republice snížila množství potravinového odpadu ve svém provozu o 78 % a zachránila více než 37 000 tun potravin, které darovala do potravinových bank nebo jako potravu pro zvířata. Snižování potravinového odpadu má i pozitivní dopad na životní prostředí. Je překvapující, jak velkou zátěž pro planetu představuje plýtvání potravinami, na základě propočtů představuje 7637 tun zachráněných potravin pro lidskou spotřebu od roku 2016 snížení emisí o 24 438 tun CO2.

6492f3e13d424V-Tescu-nemame-cas-plytvat-002-.jpg
 
Již v roce 2019 společnost Tesco dosáhla cíle udržitelného rozvoje OSN (SDG) snížit do roku 2030 plýtvání potravinami na polovinu, což je o více než 10 let dříve, než bylo stanoveno. „S Tesco spolupracujeme dlouhodobě, neboť stálo u zrodu procesu darování potravin a bylo prvním řetězcem, který navázal spolupráci s potravinovými bankami v České republice. Je důležité mít vedle sebe partnera, který myslí nejen na své zákazníky, ale i na celou společnost,“ říká Aleš Slavíček, předseda České federace potravinových bank.

Úsilí společnosti Tesco na poli prevence potravinového odpadu však přesahuje rámec její činnosti. Maloobchodní řetězec vyzývá potravinářský průmysl, aby následoval jeho příkladu a začal měřit a zveřejňovat vlastní údaje a přijímat cílená opatření.

„Se silným partnerem v podobě společnosti Tesco se nám daří efektivně snižovat potravinový odpad. Dokládá to například i náš projekt Kaiserky, kdy jsme společnými silami schopni zachránit až čtyři miliony kusů kaiserek ročně. A to už je číslo, které stojí za zmínku,“ doplňuje Jan Texler, manažer ve společnosti La Lorraine, která je dodavatelem pro Tesco.

Další informace o údajích společnosti Tesco o plýtvání potravinami naleznete v tomto reportu o plýtvání potravinami.

6492f30314780Clipboard02.jpg

Reklama