Tvorba Terezy Černé (*1988, Nové Město nad Metují) vykazuje silně existenciální obsah. Přestože vychází z vjemů konkrétního jedince, vypovídá o vnitřní disharmonii, kterou v jistých momentech života prožívá každý z nás.

cerna

Přijměte pozvání Galerie Hlavního města Prahy na nově otevřenou výstavu mladé malířky Terezy Černé...

Tereza Černá / Vzdušné války

  • 4. 7. – 4. 8. 2013, út-ne 10.00 - 18.00, vstup zdarma
  • Dům U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 - Ungelt
  • Kurátorka: Monika Doležalová
  • Autorská prohlídka s Terezou Černou: út 16. 7. v 17.00
  • www.startup-ghmp.cz
  • ww.ghmp.cz

Tvorba Terezy Černé (*1988, Nové Město nad Metují) vykazuje silně existenciální obsah. Přestože vychází z vjemů konkrétního jedince, vypovídá o vnitřní disharmonii, kterou v jistých momentech života prožívá každý z nás. Alegorická díla vyprávějí o mytických legendách a rituálech. Vyfantazírované příběhy se zvířecími a symbolistickými motivy jsou však ve skutečnosti paralelou k lidským událostem, které se dotýkají naši osobní historie.

Na výstavě Vzdušné války v rámci projektu Start up III Tereza představuje sérii obrazů spolu s galerijním graffitis komiksovým nádechem, vypovídající o životě fiktivních tvorů. Ti žijí v nebi, odkud se vynořují, aby nalezli a získali krystal, s jehož pomocí mohou dovršit své poslání na Zemi. „Příběh vznikal sám, spontánně a je o nalezení a uvědomění si zodpovědnosti za chycený krystal – vlastní existenci,“ říká Tereza. Vybroušený krystal se svým původem vzniku (z útrob země) stal symptomatickým emblémemkoloběhuživota. Jeho pravidelné uspořádání atomů představuje ideální stav jedince, který odhalil a zacelil rány a je otevřen i nadále objevovat další, doposud skryté trhliny vlastního příběhu. Nástěnnou kresbu i obrazy je nutné vnímat jako jedno dílo, jehož tématem je v dnešní době neprávem ironizovaný pojem sebeláska a autorkou položená otázka: Jak namalovat střed srdce, když jsem tam ještě nebyla? Tento motiv je patrný zejména v kresbě na zdi pojmenovanéLast Fight – spojení dvou principů, kde zvěrstvo soupeří o caduceus (hůl ovinutá dvěma hady a zakončená dvojicí malých křídel) chtěje od sebe oddělit protikladné elementy jako například vědu a víru, dobro a zlo, milosrdenství a spravedlnost, inteligenci a lásku, muže a ženu atd. Harmonie apokalyptického výjevu roste s uvědoměním si analogie protikladů, jejichž syntézou tvorové zvítězí nad sebou samými a ocitají se v astrální oblasti. Pekelnou změť zvířecí havěti (červů, hadů a hmyzu) nahrazuje nadpozemský svět s fluidními bytostmi, chobotničkami a medůzami. Expresivní obrazy jsou pak výseky těchto událostí a reprezentují momenty spojené s osobní transformací. V dílech se mísí autorčina imaginace rozvíjená vlastními prožitky, rozpomínáním na minulé životy a postupným chápáním souvislostí. Vznikají tak nekonečná podobenství zrodu, života, smrti i věčných návratů.

Zabývání se vlastním „já“ je celoživotním tématem, přestože bývá spojováno především s periodou dospívání. Člověk v dospělosti zaměstnán stereotypními rituály z nutnosti materiálního zabezpečení zapomíná na svoji vnitřní podstatu. Veškeré jednání je podvázáno strachem z neznáma a jakákoliv skrytá touha je udušena přizpůsobením. Dochází k sebezapření, které v nás postupně kulminuje a pokud není vyslyšeno, dříve nebo později exploduje. Anselm Kiefer poznamenal: „Čím jdete hlouběji zpět, tím můžete jít dále dopředu“. Tímto způsobem můžeme vnímat díla Terezy Černé.

Tereza Černá absolvovala v roce 2012 v ateliéru malířství u Daniela Balabána v Ostravě.

Monika Doležalová

Reklama