6202600c2cd85obrazek.png
Foto: Teresa Wilms Montt
Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

Narodila se roku 1893 do bohaté a vlivné rodiny ve Vina del Mar v Chile, kde vyrůstala spolu s dalšími šesti sestrami. Její otec Pedro Montt dokonce zastával v letech 1906–1910 úřad chilského prezidenta. Rodiče podporovali talent svých dcer a dopřáli jim mimořádné domácí vzdělání, které ale v souladu s dobovými pravidly sledovalo jeden cíl, aby byly dívky připraveny na svou hlavní budoucí roli – roli manželky a matky a orientaci ve vyšší společnosti.

Jenže vzpurná Teresa se rozhodla jinak. Už v sedmnácti letech opustila domov a proti vůli rodičů se provdala za Gustava Balmaceda Valdése. Brzy se jim narodily dvě dcery Elisa a Sylvia Luz. Nejdříve bydleli v Santiagu, kde se Teresa okamžitě zařadila do tamní bohémské společnosti. Po přestěhování do města Iguique si stejně rychle našla přátele i tam. A začala psát.

fas.jpg
Foto: S dcerami Elisou a Sylvií
Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

Ačkoli se svatba uskutečnila navzdory rodičům, manželství šťastné nebylo a problémy se objevily velice brzy. Teresa i Gustav se brali příliš mladí a vlastně chtěli svatbou uniknout ze svých původních rodin, kde se odmítali podřizovat přísným pravidlům. Jejich představy o manželství však byly rozdílné. Gustav předpokládal, že bude Teresa především manželka a matka, tak jak to viděl ve své rodině.

Jenže Teresa byla bohémsky založená a kromě toho mimořádně vzdělaná. Proti manželovi až příliš. Kromě rodné španělštiny se naučila francouzsky, v níž si psala své deníky, dále anglicky, italsky, portugalsky a trochu německy. Manžela ve všech směrech převyšovala a ten začal až chorobně žárlit. Teresa často odcházela za svými intelektuálními přáteli a Gustav samotu řešil alkoholem a gamblerstvím.

sa.jpg
Foto: Portrét od Julia Romero de Torres
Julio Romero de Torres, Public domain, via Wikimedia Commons

Stále sice žili spolu, ti když teď už spíše jen vedle sebe. Někdejší láska zmizela. Co nenacházela Teresa doma, hledala a našla jinde. Zamilovala se a porozumění našla u Gustavova bratrance Vicenta Balmacedy Zanarta. Neměli sice mnoho příležitostí se setkávat, ale o to více si psali.

Když Gustav zjistil, že ho Teresa podvádí – a ještě k tomu s jeho příbuzným – bral to jako obrovskou potupu. Svolal muže svého rodu a uspořádal rodinný soud. Ten v říjnu 1915 – vynesl rozsudek. „Nemravná“ Teresa byla poslána do kláštera La Preciosa Sangre. Život v klášteře byl pro ni nesnesitelný. Začala si tu vést deník, v němž popisovala bolest nad ztrátou dcer i milence i zoufalství ze samoty. Deprese ji v březnu 1916 dovedly až k pokusu o sebevraždu.

te.jpg
Foto: Teresa Wilms Montt v Paříži
Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

V červnu se jí pak za pomoci básníka Vicenta Huidobra podařilo z kláštera uprchnout. Jejich společná cesta vedla do Buenos Aires. Tady ji nikdo z rodiny nehledal. Zahájila tu literární kariéru, navázala nová přátelství a získala četné obdivovatele. Jeden z nich, dvacetiletý básník Horacio Ramos Pastorino, který jí věnoval svou básnickou sbírku, spáchal přímo v jejím domě sebevraždu. Tato tragédie jí natolik otřásla, že musela Buenos Aires opustit. Odjela do New Yorku, kde chtěla v době první světové války pracovat pro Červený kříž. Byla však obviněna ze špionáže pro Německo, a tak byla deportována do Madridu. Ani tady se neztratila. I zde rychle zapadla do bohémské společnosti a pokračovala ve své literární tvorbě. Madrid se stal jejím novým domovem, i když často cestovala i po evropským městech.

V roce 1920 se konečně po pěti letech setkala v Paříži se svými dvěma dcerkami. Velkou zásluhu na tom měl její otec, který v té době působil v diplomatických službách. Bezmeznou radost však po odjezdu dcer vystřídal obrovský smutek, deprese a beznaděj. Krásná, teprve osmadvacetiletá spisovatelka se zavřela ve svém pokoji jednoho pařížského hotelu a na Štědrý den roku 1921 se předávkovala volně prodávaným barbiturátem Veronalem, který se používal jako lék na spaní. Tentokrát nebyl v její blízkosti nikdo, kdo by ji zachránil…

472px-Teresa-Wilms-Montt-En-la-quietud-del-marmol.jpg
Foto : Kniha Stillness of Marble
Teresa Wilms Montt, Public domain, via Wikimedia Commons

Zdroje info: Historická červená knihovna 2018, Wikipedia – en

Na našem webu jste si mohli také přečíst:

Reklama