S terapií pevného objetí jsme se na stránkách magazínu Žena-in setkaly pouze krátce – během denního tématu fyzické tresty. Krátkou diskuzi některé z vás rozvíjely u tohoto článku.  Co terapie pevným objetím tedy vlastně je a odkud přišla? 

 

Tuto terapii přinesla na svět Marta Welschová, která ji uvedla do praxe pod názvem Holding Therapy. U nás známější verze této terapie patří dětské psycholožce Jiřině Prekopové. Ne že bych s ní souhlasila úplně ve všem, co hlásá, jako s každým, kdo aplikuje tytéž postupy na různě stavěné děti, ale přesto je tato terapie hodna zmínky a někomu může pomoci.

 

Základem pro její výklad terapie je příběh ze Starého zákona. „Archaickým obrazem pevného objetí je starozákonní zápas Jakuba s andělem. Anděl s Jakubem zápasil, drželi se, a když chtěl anděl odejít, tak ho Jakub pěkně podržel a řekl mu: „Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš.“

 

Terapie pevného objetí tedy znamená: nemůžeme od sebe odejít, dokud se neusmíříme.

 

Ospravedlnění dlouhatánského držení dítěte v pevném objetí nachází tato stará dáma v primárních potřebách dítěte. Novorozenec byl vystaven své první krizi – narození.  Byl vtlačen do světa, kde nic není tak, jak znal. Byl ve tmě – je na světle, plaval ve vodě - je na suchu, byl v teple – přišel do zimy. Teprve položením dítěte na břicho matky, kde slyší známý tlukot jejího srdce, její teplo a dech – se uklidní.

 

Proto jakmile znovu pocítí ohrožení, mělo by ho prožívat v bezpečí matčina objetí. Ideálně v embryonální poloze – břicho na břicho, hlavu na hlavu. Dítě kolébáme, hladíme, poklepáváme a líbáme. Utěšujeme ho.

 

Nic z toho, co jsem výše napsala, však není tak jednouché a prvoplánové. Rozhodně nejde o odstraňování překážek z cesty dítěte, ani o kličky před jeho zklamáním. Jde o to, konfrontovat dítě s těmito podněty a krizemi v bezpečí matčina objetí. Dítě si tak navykne, že všechno se dá nakonec překonat. 

Kvůli tomu při objetí neodvádíme pozornost nikam od problému. Dítě si jej musí prožít.

 

Záleží také na věku. Čím je dítě menší, tím méně umí samo snášet krize. Přibližně do sedmého měsíce neumí na útěchu čekat. Chvilička čekání je pro něj mučivou věčností, ve které se cítí opuštěné. 
Starší dítě naopak začíná cíleně jednat – tahá matku za sukni, když chce vzít do náruče apod.  Vnímá, že všechna jeho přání nemohou být nikdy splněna, a každé takové zklamání prožívá jako malou krizi. Zde je namístě dítě pevně obejmout a ukázat mu, že i když mu nesplníme každé jeho přání, máme ho pořád moc rádi a chápeme ho.

Řada rodičů v případě malé dětské hysterie zavře dítě do pojíčku a tam ho odkáže k izolaci a samotě. V dítěti se probouzí otázka, zda ho mají rodiče rádi. Není si jisto, zvlášť když mu tatínek sám sdělí: "Zlobíš, nemám tě rád."

Dítě prožívá krize a zklamání, při kterých by nemělo být samo.

 

Dalším důvodem pro pevné objetí je dát dítěti fyzicky pocítit, co se v nás odehrává, když nám dítě něco vyvede. Používá se proto nejen jako životní styl, ale také v psychologické praxi k uzdravení vztahů v rodině.

Je více než pravděpodobné, že jinak bude pevné objetí prožívat rodič s dítětem, kterému je poskytováno od narození (což se doporučuje) než rodič, který "pevně objal" své dítě poprvé v jeho patnácti letech. Lepší je proto začít co nejdříve. Dítě se má přeci naučit zacházet se svými krizemi v bezpečí matčina objetí a čím menší je, tím více její objetí potřebuje.
V patnácti to jako nejbezpečnější místo ke své krizi považovat nemusí.

 

Pevné objetí přitom nesmí být nikdy použito jako trest nebo utiskování. I když první pevná objetí mohou právě takové pocity u dítěte vyvolat a trvá mnoho hodin, než jsou oboustranně překonány. Četla jsem příběh o chlapečkovi s velkými problémy v chování, který s maminkou hodiny v pevném objetí „zápasil“ a nakonec, když ho pustila vysílená už asi po desáté, se vrátil po chvíli s hračkou a řekl: „Ještě se budeme chvíli držet, jo?“


Pokud byste se o terapii rády dověděly více, zkuste publikace dětské psycholožky Jiřiny Prekopové: Děti jsou hosté, kteří hledají cestu; Empatie nebo Malý tyran. Semináře k terapii pevného objetí už občas naleznete u předporodní přípravy při porodnicích či různých spřátelených organizacích.