Dobré ráno, milé čtenářky! Téma pro dnešní den je vážné: vztahové krize rodičů. Ačkoli se dnes tedy moc nepobavíme, přesto myslím, že k tématu má mnoho z vás co říct...

Když nad tím tak přemýšlím, jen velmi málo lidí mé enerace má rodiče, kteří žijí spolu. Vždycky jsem v tomhle ohledu obdivoval maminku a tatínka svého kamaráda Tomáše a jednou jsem se o tom dokonce s Tomášovou maminkou bavil. Řekla mi, že to nebylo vždycky lehké, ale zvládli to - tím si vysloužila můj největší obdiv.

Bohužel vztahové krize rodičů děti silně vnímají a jsou jimy poznamenány. Dnes mě proto zajímají vaše zkušenosti na tomto smutném poli...

Téma dne 25. května 2012: Rozvod či krize rodičů

Téma je při pátku neveselé, leč závažné. Rozvod či velká krize rodičů může pěkně zamávat s psychikou dětí, a to i dospělých.

  • Rozvedli se vaši rodiče?
  • Řešili rodiče velkou manželskou krizi?
  • Jak jste rozvod či krizi rodičů vnímala?
  • Smířila jste se s tím?
  • Zatahovali vás rodiče do svých manželských problémů?
  • A co rodiče, zůstali po rozvodu v kontaktu? A v jakém?

Své příspěvky formou příběhů či úvah na dané téma mi posílejte do redakční e-mailové schránky Redakce@zena-in.cz, a to nejpozději 25. 5. 2012 v 15.00 hodin. Za svůj příspěvek můžete získat velký balíček tyčinek, ne, ne, MEGA BALÍK DELI, neb čokoláda je nejlepším lékem na nervy, které taková krize rodičů může pěkně pocuchat. Ještě podotýkám, že chcete-li mít šanci na dárek a uveřejnění, ať je váš text dlouhý alespoň jako tento odstavec.

DELI

Reklama