Dítě je potomkem otce, který jej zplodil. To je pro nás, odchovance moderní biologie, samozřejmostí. Leč nebylo tomu tak vždy. Podivná nauka s ještě podivnějším názvem – telegonie – v sedmnáctém století podepřela vědeckými poznatky myšlenu rozšířenou už v dobách dřívějších. Jejím klíčovým pojmem byl primus conceptus – první početí.

První početí
Podle objevitele krevního oběhu Williama Harveyho první početí – a pouze první početí – vyvolávalo ve vajíčku ženy či samice chemické změny, které prosákly do krve a prostoupily celým organismem jako infekce, kterou nelze z ženina těla už nikdy odstranit. Ostatní těhotenství byla pak už jen vnější povahy a zasahovala pouze dělohu.

Nevěra nevadí
Následkem této „infekce prvním oplozením“ bylo, že všechny děti, které žena porodila, byly vlastně potomky muže, s nímž počala poprvé, a to bez ohledu na to, jestli ono první dítě donosila a porodila. Tato teorie vytvářela specifické společenské problémy. Podle ní si totiž muž, který si vzal pannu a zplodil s ní dítě, mohl být jist, že i všichni ostatní potomci dotyčné ženy budou jeho, i kdyby mu manželka byla nevěrná.

Jen jeden muž
Z téhož důvodu bylo pro muže, kteří chtěli vlastní děti, naprosto nevhodné vzít si vdovu, byť by byla sebepočestnější. Pokud už někdy v životě počala, ač v řádném svazku manželském, byly všechny děti potomky prvního, a nikoliv druhého muže. Ve fyziologickém smyslu tak vlastně neexistoval druhý sňatek a věda potvrdila dávnou myšlenku některých křesťanských filosofů, že žena má mít za život jen jednoho muže.

Vyřadit!
Tato teorie se promítla i do chovatelství zvířat – především psů – a naneštěstí je v některých chovatelských klubech považována za platnou dodnes. Fena, která byla připuštěna nečistokrevným psem, bývá stále ještě občas trvale vyřazena z chovu, přesto, že jinak plně odpovídá standardu plemene a po čistokrevném otci by mohla dát výborná štěňata.

Do žíly
Harvey vůbec vnesl do medicíny řadu zajímavých inovací. Po jeho objevu krevního oběhu se krev dostala v medicíně náramně do módy. Sir Christopher Wren, všestranný muž, který postavil londýnskou katedrálu sv. Pavla, ale zajímal se i o medicínu, přišel s myšlenkou vstřikovat léky rovnou do žíly. Někteří lékaři se zase domnívali, že jejich pacienti potřebují více krve, a dávali jim tedy transfuze krve ovčí.

Řešte to transfuzí
Harveyho teze o prvním početí vedla k myšlence, že všechny lidské vlastnosti jsou obsaženy v krvi a že by se tedy pomocí transfuzí dala měnit povaha lidí. Horkokrevným lidem by se dávala krev flegmatiků a naopak, starci by mládli po transfuzi dětské krve a manželé by se, alespoň podle Berlíňana Sigmunda Elsholze, usmířili po několika vzájemných transfuzích.

Neznalost Rh faktoru a zpočátku i krevních skupin vedla při podobných pokusech často k tragickým následkům. Teorie o prvním početí zase znesnadnila sňatky vdov a podpořila požadavek na panenství manželky. Přesto tato „vědecká pověra“ přetrvala celé staletí a v některých oblastech se v lidových vrstvách šíří dodnes.

S využitím knihy R. L. Mora - Světové dějiny sexuality

Slyšela jste někdy, že první početí ovlivňuje ta další? Líbilo by se Vám, kdyby to byla pravda? Máte už děti? Vzpomenete si na Vaše „první početí“? Jak Vás ovlivnilo?

 

 

Reklama