Po nedávném Dni matek, který se slaví druhou květnovou neděli, je třeba myslet i na tatínky. Ve světě oblíbený Den otců připadající na třetí červnovou neděli nabírá na popularitě i u nás. Česko-slovenská sales promotion agentura Sales House s.r.o. prostřednictvím svých tazatelů zjistila, že 37 % oslovených se chystá tento svátek oslavit. Z průzkumu také vyplynulo, že raději slavíme Den matek, než dříve velmi oslavovaný Mezinárodní den žen.

I když více než polovina respondentů uvádí, že Den otců neslaví, téměř 40 % si na tento nový svátek zvyká a hodlá jej oslavit.

graf_o

Porovnáme-li grafy popularity Dni matek vs. MDŽ, jasně vede se 73 % Den matek oproti MDŽ s 55 %.

graf2

graf3

 

Průzkum probíhal v květnu 2013 tazateli agentury Sales House s.r.o. u náhodně oslovených v nákupních centrech a řetězcích v České a Slovenské republice. Celkem se průzkumu zúčastnilo 388 osob z ČR a SR.