Školní rok je sice za námi, ale Česká školní inspekce nespí. Ve své tematické zprávě uvádí, že ačkoliv mateřské školy mají výchovu ke zdraví zapracovanou ve svých pedagogických plánech, nedaří se ji naplňovat v praxi.

Téměř 40 % mateřských škol nedokáže uplatňovat zásady zdravého životního stylu dětí, důsledkem je alarmující nárůst obezity na základních školách. Cestu k nápravě nabízí program Zdravá abeceda.

Podle zjištěných údajů více než čtvrtina MŠ nenabízí dostatek aktivit pro rozvoj pohybových a manipulačních dovedností (26%) ani zprostředkování základních znalostí o těle, zdraví a bezpečí (24%). Nejvíce alarmující je však skutečnost, že 39% MŠ nedokáže uplatňovat zásady zdravého životního stylu.

Cestou k nápravě je především podpora vzdělávání učitelů v oblasti zdravého životního stylu a zapojování rodičů do školních tematických projektů. V České republice tuto roli plní program Zdravá abeceda, který nabízí školám pomůcky, scénáře výuky, kurzy pro učitele, ale také semináře a poradnu pro rodiče dětí. Program vychází z běžných situací ve školce jako je oslava narozenin či výběr kroužků, a děti se při těchto příležitostech učí o zdraví a svých potřebách zážitkem a hrou.

„Ačkoliv tomu mnozí dospělí odmítají věřit, předškolní děti si umí vybrat správný mix pohybu a výživy", říká metodik programu Nikola Křístek z občanského sdružení Aisis. "Když děti nevedeme k přemýšlení nad svým zdravím už v mateřské škole, sami se připravujeme o možnost ovlivnit jejich rozhodování v době, kdy už nejsou pod tak pozorným dohledem jako v mateřské škole. Křivka nárůstu obezity na ZŠ je alarmující, ale to už je jen důsledek.“

Program Zdravá abeceda připravila skupina učitelů z celé ČR za podpory odborníků na pohyb, výživu a psychohygienu. V současné době bylo vyškoleno přes 500 pedagogů, do konce roku 2010 bude jejich počet dvojnásobný.

Zdroj: Tisková zpráva Press servis

Reklama