Po mnoha staletí neprobádaným, ale i v současnosti probádávaným jevem je telekineze, nebo také psychokineze. Jedná se o anomální jev, spočívající v pohybování či přemísťování předmětů pouze soustředěnou vůlí jedince.

Někteří nejodvážnější jedinci sní o tom, že se jim podaří dokázat, že metodou telekineze ve velkém byly kdysi přemísťovány i ohromné kamenné bloky v Baalbeku, kvádry při stavbě pyramid či dokonce sochy Moai na Velikonočních ostrovech. Tato tvrzení se nám však v dnešní době jeví jako holý nesmysl.

bloky

těžko si lze představit, že tyto kamenné bloky v Baalbeku byly přemístěny telekinezí

Doposud byla telekineze hlavně doménou médií, které si pomáhaly magnetem, připevněným na podvazku na stehně, pohybujícím se pod stolkem zakrytým ubrouskem. Jehly a kousky kovu pak po stole rejdily o sto šest. Ale někdy „rejdily“ i věci okolo stolu.

reklamní trik, telekineze nebo křivá podlaha. :)

Plazmový fyzik, profesor R. G. Jahn z Princetonské univerzity vyslovil domněnku, že naše formulace fyzikálních zákonitostí má nějakou chybu, která je podmíněna nepřesností při přeměně jevů ze světa fyziky do světa našich myšlenek.

Mágové ihned dodali, že může jít o nepřesnost při transformaci jevů z oblasti exoterického poznání do poznání esoterického, s tím, že nepřesnost je tak malá, že pro „průběh normálních životních pochodů i pro chování organismů v přírodě nemá žádný význam z hlediska jejich přežití. Proto zůstala během biologické evoluce nekorigována“.

reklamní trik, silné magnetické pole, telekineze..., nebo něco úplně jiného?

Telekineze je v podstatě definována jako schopnost hýbat nebo posouvat předměty na fyzické úrovni pouze duševní energií. Tuto schopnost má mít pouze několik „vyvolených“. Přesto, že v oboru telekineze věda i magie tápe ještě více než u telepatie, obě strany dospěly k názoru, že telepatie a telekineze nemají shodné příčiny. Pokud ovšem vůbec existují.

pohyb

Použitý zdroj: Velká kniha magie a čarování, Regia, 2000 a http://www.youtube.com/

Čtěte také:

Reklama