SUNDERLAND – Je to mýtus, tvrdí odborníci o pevně zakořeněném přesvědčení, že těhotenství má negativní vliv na mozkové schopnosti ženy.

Dříve totiž panoval všeobecný názor, že pozornost a paměť ženy jsou během těhotenství podstatně zhoršeny. Tímto všeobecně vžitým omylem jsou ženy krmeny téměř na každém rohu. Dokonce se o něm zmiňují i některé odborné časopisy a knihy určené mladým maminkám.

Doktorka Ros Crawleyová spolu s kolegy z Univerzity v Sunderlandu srovnávala mentální schopnosti patnácti gravidních a čtrnácti negravidních žen. U obou skupin vědci testovali verbální paměť a pozornost. Výsledek je jednoznačný: těhotenství na mozek vliv nemá!

„Ačkoli jsme zjistili, že obě skupiny se ve svých schopnostech učit se a pamatovat si vůbec nelišily, těhotné ženy tvrdily, že samy pociťují změnu. Mají totiž pocit, že se v některých věcech zhoršily, ale je to jen subjektivní záležitost. Ve skutečnosti se jejich schopnosti nehorší. Těhotné ženy jsou k sobě asi kritičtější,“ uzavírá doktorka Crawleyová.  

    
Reklama