Těhotenská cukrovka (též gestační diabetes) je jedno z typických těhotenských onemocnění.
Vzniká v průběhu gravidity u ženy dosud zdravé a trvá po celý zbytek těhotenství.
Po porodu obvykle úplně vymizí.


Těhotenská cukrovka nemá nic společného se standardní cukrovkou, kterou trpí muži a netěhotné ženy.

 

Mezi prvními příznaky onemocnění patří větší žízeň a časté močení, v moči se diagnostikuje cukr.

Často lékař pojme podezření na těhotenskou cukrovku kvůli vyšší váze plodu, než je norma.

 

V případě podezření se k potvrzení diagnózy těhotenské cukrovky provádí test na toleranci glukózy.

Při tomto vyšetření musíte počítat s dopolednem stráveném v nemocnici v čekárně.

Nejprve se odebírá žilní krev nalačno a stanovuje se tzv. glykemie (hladina glukózy v krevním séru).

Poté se po vypití předepsaného množství roztoku glukózy za jednu a poté ještě jednou za dvě hodiny kontrolují glykemie po „cukrové zátěži“. Tento odběr krve se už provádí pouhým odběrem z prstu.

Glukózový toleranční test dokumentuje rychlost zpracovávání přijatého cukru organismem těhotné ženy a tím upozorní na případné komplikace.

Výsledky jsou obvykle k dispozici druhý den.


Těhotenská cukrovka ovlivňuje zdravotní stav matky, plodu v děloze i novorozence v době po porodu. Léčba matky s tímto onemocněním je nutná zejména pro riziko rozvoje komplikací u miminka před narozením a těsně po porodu.

 

U těhotné ženy s cukrovkou častěji vznikají močové či poševní infekce a s větší pravděpodobností může vzniknout i specifické onemocnění těhotných žen, preeklampsie. Samozřejmě zde může probíhat i horší hojení ran, náchylnost k plísňovým infekcích. Téměř shodně jako u klasické cukrovky.

 

U plodu může cukrovka způsobit malformace, pozdější dozrávání plicní tkáně, a plody matek s gestačním diabetem mívají větší hmotnost než stejně staré plody zdravých matek.

 

I po narození může cukrovka komplikovat miminku život. U novorozence může vzniknout hypoglykemie a častěji se vyskytuje i novorozenecká žloutenka.

 

Těhotné s cukrovkou jsou proto častěji a důkladněji sledovány. A to hlavně ke konci gravidity. Těhotenství je vhodné ukončit v termínu porodu (vyvolání porodu pomocí léků stimulující děložní kontrakce). A právě pro tato rizika, většinou hlavně kvůli často větším „rozměrům“ miminka.

 

Těhotenskou cukrovku lze ve většině lehčích případů zvládnout dietními opatřeními.

U těžších forem je nutná léčba inzulinem a docházka do speciální diabetické poradny.

 

Maminky se často bojí, zda jejich chutě na sladké nemohou právě tuto cukrovku vyvolat. I když je to častá obava, bývá planá. Tento fakt se dosud neprokázal. Stejně jako u klasické cukrovky je k ní genetický předpoklad, a proto buď propukne, nebo ne.


Lékaři ale vyjádřují předpoklad, že ženy, které prodělaly těhotenskou cukrovku v pozdějším věku, snáze onemocní diabetem.

Reklama