Vzácným korýšům se zalíbilo v opuštěném vojenském prostoru u Rančířova na Jihlavsku.

Žijí v tůních bývalého tankodromu. Nyní se uvažuje o tom, že by se mělo toto území změnit v chráněné území. 

Žábronožka letní může vzdáleně připomínat rybí plůdek plující hřbetem dolů. Potravu filtruje pomocí končetin s žábrami. Listonoh zase vypadá jako trilobit, velký je až deset centimetrů. Má zploštělé tělo a nápadný hřbetní štít.

Žábronožka letníTito vzácní korýši našli svůj domov paradoxně ve zpustošených místech, kde byl ještě před pár lety vojenský tankodrom. „V současné době jsme navrhli lokalitu za přechodně chráněnou plochu, výhledově bychom chtěli , aby to bylo zvláště chráněné území v kategorii přírodní památka,“ uvádí Jaromír Maštera z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Budoucí přírodní rezervace je zřejmě jediná, kam ochranáři umožní vjezd autům. Dokonce ani poslední tanky, co tu zbyly, by tentokrát přírodě neublížily. Vzácní korýši totiž potřebují k přežití rozježděnou bahnitou cestu.

Listonoh letní„Jízda terénních aut, motorek a čtyřkolek je vlastně pro tohle území úplně zásadní, pokud by tam dál neprobíhala, tak by postupně ty biotopy zanikly,“ vysvětluje Jaromír Maštera. 

Obec už několik let čeká na převod pozemků od armády, plánuje lokalitu vyčistit, zalesnit a pro chráněné živočichy zachovat tůňky. Darovací smlouvy převádějící pozemky bývalého vojenského prostoru mají být na ministerstvu obrany dokončeny do konce letošního roku.

Reklama