Ani jeden z mých synů se v dětství nezeptal, jak přišel na svět. Mladší syn  dostal informace v 6  třídě  ZŠ.Podání  základních informací o sexu  jsem  přenechala  svému  manželovi.  Manžel se  zapotil , zčervenal, zblednul.....  a   pak   se ujal vysvětlování..Když mladšímu synovi  vysvětloval  , jak  důležitá je ochrana   před   početím synáček  povídá  ;" *tati  , to je  staré, přednášku ve  škole,  jsme  už měli, dokonce i s  praktickou výukou nasazování   kondomů. .Pani ředitelka se moc  snažila..*To mého  muže značně uzemnilo.S další osvětou jsme už raději nepokračovali.  Já sama  jsem s dětmi  moc o sexu  nemluvila.

Otázka ,kdy je podle vás vhodný věk na hovory o sexů? Na  tuto otázku není lehká odpověď..Nevím jak se  to praktikuje dnes. Vhodný by byl ve školách ,ale informovaný souhlas rodičů se sexuální výchovou.

Školy si samy určují i to, kdy začnou žáky o pohlavním životě poučovat. V některých evropských zemích, jako je například Nizozemsko, je běžné, že sexuální výchova začíná už ve školce. "Nesmí se totiž propásnout čas, kdy je dítě ochotné o některých věcech mluvit. Když vyslovíte slovo penis před šestiletým klukem, bere to stejně, jako když mluvíte o vlasech. Později už je debata složitější, protože děti se začínají stydět,"  V českých školách se pohlavní život probírá v rámci rodinné či občanské výchovy, nejčastěji až na druhém stupni mezi šestou a devátou třídou.

Když se ale zamýšlíme nad  tím, jaké informace o sexu dítko pochytí, zjistíme , že  nejvic informací se  děti o sexů   dovídají od kamarádů. Těch zkušenějších. První informace o sexualitě  získá dítě -od přátel 44 %,od rodičů 24 %,ve škole 10 %,od sourozence 8 %,z časopisů 7 %,z knih 5 %,od lékaře 1 %,z televize 1 %.

Za  sexuální výchovu děti by měli odpovídat  rodiče. To, jakou formou  a kdy  je  vždy  na  každé  rodině individuální. Stát, ministerstvo školství přece nemůže  rozhodovat  , poučovat,nařizovat , a klasifikovat  známkou  ze  sexuální výchovy.
Tana M

Text nebyl redakcí upraven.

Kdy je podle vás vhodné začít se sexuální výchovou? Mluvíte se svými dětmi o sexu? Pište na adresu

 redakce@zena-in.cz

Reklama