Milá redakce , dnes je zas moc hezké téma. Čísla, numera, cifry.

Numerologie je jedním z pomocníků, které jsme si přivedli na tento svět a je jen na každém z nás, zda této pomoci využije a zda otevře pro sebe i jiné dveře vedoucí k většímu porozumění a vědění.

Numerologie je prapůvodní učení o významu čísel našeho data narození a tím také o výkladu našeho osudu.
Pythagoras určil každému číslu jeho kvalitu a zavedl systém, s nímž pracujeme ještě dnes. Toho umění bylo známo již v Babylóně, Egyptě, Indii a Číně.

Numerologie nám dává možnost každému jednotlivému číslu našeho data narození dodat individuální hodnotu, vlastní emoční kvalitu a energii a to nám umožňuje ocenit a poznat naší nejvlastnější osobnost a odpovědět si na otázku ?Kdo jsme??.

Poskytuje nám informace o naších silných a slabých stránkách a o tom, jak je nejlépe zvládnou a využít. Také nás vede k tomu, abychom byli ke svým slabým stránkám tolerantnější, protože jsme je dostali právě s ohledem na svou životní pouť.

Srovnání s čísly v datu narození jiných lidí nám pomůže nalézt to, co nás spojuje, i to, v čem jsme jiní.
Numerologie vám odpoví na otázku, kde a proč rozdíly mezi lidmi vůbec existují.

Schopnosti nebo neschopnosti nevypovídají vůbec nic o dobrém nebo špatném charakterů člověka, ale pouze o tom, že každý přišel na svět s rozdílnými kvalitami.

Kdyby si rodiče častěji všímali data narození svých dětí, bylo by spíše možné odbourat předsudek, že děti musí být stejné jako rodiče. A také by pak bylo snad možné využít nadání a schopností, které děti skutečně mají k tomu, abychom jim pomohli nalézt maximálně možné rozumné řešení pro jejích životní cestu.

Mé šťastné číslo je 13.
13 . července 1956 jsem se narodila, 13.6.1975 jsem maturovala, a 13. 6.1982 jsem se poprvé vdávala. Mám toto číslo ráda, i když ho mnoho lidí pokládá zcela nelogicky za číslo nedobré.Přisuzují tomuto číslu určitou magii, tajemno. Pro mně je toto číslo opravdu číslem šťastným.
Hezký den.
Tana M.

Pozn. red.: Text nebyl redakčně upraven.


Tano, třeba se Ti bude hodit, že 13 je pověra vzniklá hlavně křesťanstvím a je jaksi násilná včetně toho pátku. Staří Římané a Germáni například považovali pátek za šťastný den, který byl zasvěcen bohyni lásky. S nástupem křesťanství byl jeho význam potlačován a nahrazován negativním. V pátek byl ukřižován Ježíš a při Poslední večeři sedělo kolem stolu 13 lidí, přičemž tím třináctým byl Jidáš. Z toho například vznikla pověra, že u stolu nesmí sedět 13, popř. lichý počet lidí. Na druhou stranu papež pozval Řehoř denně ke stolu dvanáct chudých, aby s nimi pojedl. Jako třináctý se k nim tiše přidal anděl. Kabala navíc považuje 13 za velmi šťastné číslo. M.

Povídáme si o šťastných a nešťastných číslech. Pište na redakce@zena-in.cz a mějte krásný den!

Dnešní výhrou pro vylosovaný příspěvek je krém od VICHY, po kterém se číslo vašeho věku zaručeně scvrkne.

Reklama