Průjem je častý příznak, kterým pravděpodobně onemocněl každý člověk, nezávisle na postavení, rase, bohatství či místě života. Příčiny průjmu jsou různorodé, např. infekce, alimentární příčiny, onemocnění nejen trávicího traktu, nežádoucí účinky léků (antibiotika) atd.

TammexNeexistuje přesná definice průjmu. Co je pro někoho již průjmem, je pro jiného obvyklou normou. S určitou mírou nepřesnosti lze za průjem označit 3 a více neformovaných (řídkých) až vodnatých stolic denně. Postihuje všechny věkové skupiny včetně dětí. Průjem je příznak, ne nemoc, je tedy vždy způsobený nějakou příčinou. Zejména při chronickém průjmu (desítky dnů) je nezbytné příčinu stanovit a podle příčiny onemocnění léčit. U akutního průjmu, který trvá většinou krátce (několik dnů), není ke stanovení diagnózy čas a většina pacientů se léčí symptomaticky, většinou bez pomoci lékaře.

Při průjmu je porušeno vstřebávání vody a některých dalších látek ze střeva zpět do krevního oběhu a navíc dochází k vysokým ztrátám tekutin. Průjem může ohrozit pacienty zejména dehydratací, což může být pro oslabený organismus (starší lidé, děti) i fatální.

Z praktického hlediska je důležité rozlišit průjem na akutní a chronický. Akutní průjem vzniká náhle a většinou trvá několik dnů. Pokud trvá několik týdnů, značí to obvykle přechod do chronického průjmu.

Příčiny průjmů

Nejčastější příčinou akutních průjmů jsou infekce, bakteriální (E. coli, salmonela, shigela, yersinie atd.) nebo virové (rotavirus, echovirus apod.), typické jsou průjmy cestovatelů způsobené nákazou v dané oblasti nepatogenním, ale pro samotného cestovatele patogenním kmenem určité bakterie. Další příčinou jsou alimentární nákazy (kombinují se zde často infekce s vlivem nevhodně upravené nebo závadné potraviny). Průjmy vznikají i při intoleranci některých složek potravy (deficity enzymů ve střevě, alergie, intolerance lepku apod.). Onemocnění nejen trávicího traktu (záněty střeva, nádory střeva, onemocnění slinivky, syndrom dráždivého střeva, onemocnění štítné žlázy atd.) jsou též velice častou příčinou průjmů, většinou chronických. V neposlední řadě léky, velice často antibiotika, mohou průjmy vyvolat. V případě antibiotik se může jednat i o závažnou komplikaci tzv. pseudomembranózní kolitidu (infekce Clostridiem difficile), u které se v současné době uplatňuje nový způsob léčby, tzv. transplantace stolice (stolice od zdravého dárce se přenese do těla nemocného).

Klinické projevy

Typickým projevem akutního průjmu je mnoho (desítky) vodnatých nebo neformovaných stolic denně, někdy s příměsí hlenu či krve. Mohou se objevit bolesti i křeče břicha, významná je přítomnost zvýšené teploty nebo horečky a někteří pacienti zvrací. Akutní průjmy mohou leckdy odeznít v řádu hodin samy od sebe, jindy mohou přetrvávat v řádu dnů a u některých pacientů je nutná nejenom symptomatická léčba (hydratace, protiprůjmové léky), tak i léčba kauzální (podle příčiny). Chronické průjmy nastupují pozvolna, jejich tíže se v čase mění, frekvence stolic je obvykle menší než u akutních průjmů a ve stolici se může též objevit krev nebo hlen.

Léčba

Základním opatřením léčby průjmů je hydratace (per os voda nebo různě definované  iontové roztoky, lze zkusit po lžičkách coca-colu, apod.), pokud ztráty tekutin nabývají závažného rozsahu, je na místě konzultovat lékaře a případně hydrataci provádět infuzními roztoky. To platí zejména u malých dětí (kojenci) či u starých lidí, pro které i malá dehydratace může skončit fatálně.

Existuje zde celá řada protiprůjmových léků, které fungují buď na bázi zahušťování stolice (adsorpční látky), nebo tlumí střevní motilitu (např. kalciové prášky s kodeinem). Úspěšně se u průjmů používají i prebiotika (těžko stravitelné nebo nestravitelné oligosacharidy, které se v tlustém střevě stávají substrátem pro některé žádoucí bifidobakterie, které je prokvašují) nebo probiotika (živé organismy přidávané do potravin či krmiv, který příznivě ovlivňují zdraví konzumenta zlepšením rovnováhy jeho střevní mikroflóry, např. některé druhy jogurtů). Zvláště v České republice jsou populární antibakteriální léčiva (tzv. střevní desinficiensia), o jejichž skutečném klinickém přínosu lze do určité míry pochybovat z hlediska evidence-based medicine.

V případě nutnosti je indikovaná cílená, tzv. kauzální léčba (např. antibiotika) podle vyvolávající příčiny.

Léčiva brzdící střevní motilitu jsou v léčbě akutních průjmů velice účinná, nicméně nejsou vhodná u průjmů infekčních, zvláště pak u průjmů spojených s teplotami nebo horečkami (celkové projevy infekce) a nejsou ani vhodné u alimentárních nákaz (toxiny nevyjdou ven z těla a vstřebávají se). Naopak léky s adsorpční schopností, prebiotika a probiotika jsou vhodnými i účinnými symptomatickými léčivy všech typů průjmů.    

U pacientů s chronickými průjmy je nezbytné stanovit diagnózu a podle té pak indikovat léčbu. Např. u pacienta se zhoubným nádorem je nutná operace a žádný protiprůjmový lék jej nemůže zachránit. Pacient s celiakií musí dodržovat bezlepkovou dietu jako hlavní léčebné opatření. Protiprůjmové léky lze indikovat jako adjuvantní (pomocné) léky např. u zánětlivých onemocnění střev, při poruše vstřebávání žlučových kyselin, apod.

V každém případě platí doporučení, že každý pacient s chronickým průjmem by měl být vyšetřen lékařem ke stanovení diagnózy.

Diosmektit v léčbě průjmu

Diosmektit je účinnou látkou doporučenou většinou doporučení odborných společností jako adjuvans v léčbě průjmů jakékoliv příčiny, včetně léčby průjmů u dětí. Diosmektit je přírodním prostředkem – jedná se o přírodní jíl s lamelární strukturou, která způsobuje jeho silné adsorpční vlastnosti. Jíl nemá vedlejší účinky syntetických léků. Existuje celá řada studií, které potvrzují účinnost a bezpečnost diosmektitu v léčbě akutních i chronických průjmů.

Tammex

Novinkou na českém trhu je uvedení kombinovaného přípravku obsahujícím diosmektit + prebiotika (bifidogenní a laktogenní vláknina), kterážto navíc podporuje kolonizaci střeva prospěšnými bakteriemi.

V nových přípravcích Tammex family a Tammex family plus je obsažen buď samotný diosmektit (3 g) nebo kombinace diosmektitu (3 g) s prebiotickou vlákninou (2 g).  Jedno balení obsahuje 10 resp. 8 sáčků. Tammex family je možné použít u dětí starších 1 rok a dospělých pro všechny typy průjmů a Tamex family plus lze použít u dětí starších 6 let a u dospělých pro všechny typy průjmů kde lze očekávat bakteriální nerovnováhu. Na českém trhu se tedy jedná o ideální kombinaci nových protiprůjmových přípravků.

Účinek přípravku Tammex family a Tammex family plus spočívá jednak ve schopnosti vázat vodu a toxiny (adsorpce), antimikrobiálním účinku samotného jílu a ev. podpoře růstu prospěšných střevních bakterií (díky prebiotiku). Dochází tedy ke snížení frekvence průjmů, zahuštění stolice, vyvázání toxických látek a úbytku patogenních virů či bakterií.

Uvedené přípravky se používají 3x denně (u dětí méně často) a obsah sáčku se pohodlně rozpustí ve 100-150 ml vody nebo minerálky či džusu. Více na www.tammex.cz

Na český trh se dostává nová forma diosmektitu a zcela unikátní kombinace diosmektitu s prebiotikem. Tato léčiva lze doporučit jako účinná a zcela bezpečná v léčbě průjmů jakékoliv příčiny, zvláště pak u akutních průjmů a u průjmů s bakteriální nerovnováhou (nedostatek „prospěšných“ a nadbytek „patogenních“ bakterií). Osobně tento typ léčiva preferuji oproti v České republice populární skupině střevních antibakteriálních látek (chloroxin).  

Doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D., AGAF

Reklama