„Dívejte se, kde končí duha,“ říkávaly naše prababičky. „V takových místech ukrývají kouzelní skřítci své hrnce s poklady. A tomu, kdo poklad najde, splní skřítek za jeho navrácení každé přání.“

Jenže proč o něco prosit jakéhosi nespolehlivého a podle legend řádně zlomyslného skřítka, když máte celý poklad, řekl by dnešní „homo pragmatikus“. Kdyby ovšem věřil na poklady.

Dnes se věří spíše na výhru ve sportce nebo na neznámého bohatého příbuzného z Ameriky. Bývaly ovšem jiné doby...

 

Mosazné knoflíky
Bylo 12. června roku 1771, když nádeník Jan Koch řečený Janota zahlédl v podemletém břehu potoka jakési lesklé předměty. V domnění, že se jedná o mosazné knoflíky, je odnesl dětem na hraní. Podle jiných verzí zahlédl v hlíně jakýsi kotlík a podle dalšího vyprávění vůbec nebyl nálezcem on, ale jistý sekáč, kosící louku pod vesničkou Podmokly. V každém případě si však „mosazných knoflíků“ povšiml židovský obchodník a od dětí je po krejcárku koupil. Poznal totiž, že se jedná o zlato. Když začal po původu mincí pátrat, došlo i prostým vesničanům, že nepůjde o mosaz, ale o takzvané „duhovky“ - keltské mince - zlaté statéry, které se čas od času nalézaly po dešti na polích, a lid proto věřil, že padají z duhy.

Lovci pokladů
Kdo mohl, vrhl se k potoku a pátral po cenném pokladu. Mincí bylo hodně, a tak nikdo nepřišel zkrátka. Naneštěstí se ovšem o nálezu dozvěděl i majitel panství, bohatý královský místodržící, kníže Karel Egon Fürstenberk. Ten poslal do Podmokel dráby vedené Kašparem Růžičkou, aby mu přinesli, co mu podle tehdejšího práva náleželo. A tak i když se vesničané snažili nález před vrchností utajit, i když mince skrývali i při prohlídkách stavení, nedal se Růžička odradit - a karabáče nakonec rozvázaly místnímu lidu jazyky. A kde nepomohly karabáče nebo závistiví sousedé, tam přišla ke slovu hladomorna.

Bronzový kotlík
Růžička však nepátral jenom ve staveních vesničanů. Brzy pochopil, že mince jsou jenom součástí většího pokladu, a tak byl jeho zásluhou nalezen další díl mincí i se zbytky bronzového kotle. Šlo zřejmě o dar bohům, snad z mladší doby laténské. Knížeti byl získaný a přepočítaný poklad zaslán ve dvou balících - jednom čítajícím šestnáct set osmdesát duhovek a druhý s dvanácti sty mincemi. Šlo přitom o velké mušlovité statéry a o jejich třetinky a osminky. Do 30. července jich bylo celkem nalezeno čtyři tisíce dvě stě jedenáct kusů, další byly ještě získány od vesničanů při druhé sérii prohlídek a výslechů. Odhaduje se, že pár set mincí nakonec vesničanům zůstalo a že celý poklad čítal kolem sedmi tisíc mincí a vážil k padesáti kilogramům.

Osud pokladu


Doba nepřála ukládání a obdivování děl předků, a tak byla většina duhovek roztavena a využita k výrobě tereziánských dukátů, z nichž některé, na přímé svolení císařovny, nesly vyobrazení svého „nálezce“ - knížete Karla Egona Fürstenberka i s jeho erbem. Pár desítek mincí se zachovalo v různých muzejních sbírkách a v křivoklátské sbírce zůstal i okraj bronzového kotle s obloukovým držadlem zakončený kachními hlavičkami - podle některých archeologů ovšem nejde o držadlo, ale o keltský nákrčník - torques. Nález ovšem povzbudil hledače pokladů k dalšímu pátrání a v konečném důsledku tak byl pro archeologii přínosem, i přes smutný úděl většiny duhovek. Sedm set metrů od vesničky Podmokly nedaleko Skryjských jezírek dnes stojí malý pomníček s vytesaným letopočtem 1771.

Našla jste někdy nějaký „poklad“? Co jste s ním udělala? A co byste udělala, kdybyste nalezla bronzový kotlík plný duhovek? Viděla jste někdy duhovku? Znala jste legendu o pokladu skřítků na konci duhy? Znáte nějaké další mýty o pokladech?

soutěž - kúra

 

 

Reklama