Mělo by to být něco, co je spojené s židovskou tématikou, říkal, ale tu typickou hvězdu bych asi nechtěl. Tak jsme se probírali knihami o talismanech, až jsme nakonec našli to ONO. Nebo si ono našlo jeho? Těžko říct.
5c543e4f75599obrazek.png

Do oka nám totiž padl amulet ruka Fatimy. Vím o něm, dokonce jsem jich za svůj život pár dostala a jeden od dcery nosím v peněžence, ale nijak blíže jsem se doposud o něj nezajímala. Jen jsem podvědomě vnímala, že je to ochrana. 

Ruka Fatimy - tajemný symbol hamsa.

Tento magický talisman je rozšířený jak v severní Africe, tak i na Blízkém Východě, a své výsostné místo zaujímá v islámské a židovské víře. Mnoho židů věří, že hamsa symbolizuje Ruku Miriam, sestru Mojžíše a Arona. V islámské víře se jedná o ruku Fatimy, dcery proroka Mohameda.

Podle pradávných pramenů byl tento významný amulet zaznamenán již ve starověké Mezopotámii, kde fungoval jako univerzální znamení ochrany, kde jej vědci nalezli v artefaktech zasvěcených bohyni Ištar.

V dávném Egyptě byl tento amulet ve formě ruky se vztyčenými dvěma prsty používán k zajištění ochrany v podobě duchů rodičů nad jejich dítětem.
5c543ed3c0accobrazek.png

Symbol ruky Fatimy se objevuje i v kabalistických rukopisech a amuletech, funguje zde jako hebrejské písmeno „Shin“, první písmeno „Shaddai“, jeden z názvů odkazující k bohu.

5c543ef8098bbobrazek.pngRuka Fatimy je symbolem ženskosti a je oblíbeným amuletem ochrany, představuje požehnání, moc a sílu chránit slabé, podporuje plodnost a zdravé těhotenství.

Podle islámu je ruka Fatimy symbolem samotného osudu, symbol silné magické ochrany před všemi špatnými energiemi, jenž se velmi často dává na krk novorozencům. 

Zajímavostí tohoto symbolu
- podle knihy Amuletů od Elky Angelova - viděno dnešníma očima je, že nejstarší varianta tohoto artefaktu je s vystrčeným prostředníkem. Až později ho Římané začali dávat do souvislosti  s nečistými a zahanbujícími činy. Jiným druhem amuletu je pak ruka sevřená v pěst s palcem mezi ukazovákem a prostředníkem - takový amulet používali už Asyřané. Měl erotický smysl a bylo velkou urážkou ho někomu ukázat.

Další variantou tohoto talismanu je ruka s nataženými prsty. Obrácena dolů odpoutává všechny síly zla, obrácená nahoru je symbolem slávy.

Reklama