Začalo to krátkou návštěvou předstírající kontrolu údajů na faktuře, skončilo podpisem nevýhodné smlouvy na dodávku elektřiny. Případů nepoctivých jednání podomních prodejců energií a špatné zkušenosti spotřebitelů v posledních letech stále rostou. Možná i vy jste se stali obětí podvodníků, podlehli jejich leckdy agresivním praktikám a nyní hledáte způsoby, jak se z nevýhodných smluv vyvázat. Podívejte se na některé z mnoha příběhů.

Zkušenost s podomními prodejci energií mají téměř tři čtvrtiny Čechů. Jednou z nich je i paní Věra K., která před lety ve svém bytě jednomu podvodníkovi naletěla a uzavřela s ním na místě smlouvu. To, že se nebude jednat o seriózní jednání, se projevilo záhy po bližším prostudování podmínek. Drahé ceny, nemožnost výpovědi, automatické prodloužení smlouvy a velmi obtížný výklad jednotlivých podmínek smlouvy.

trik

„Když se mnou pánové smlouvu v bytě uzavírali, slibovali mi nadstandartní služby a nic pro ně v té době nebyl problém. Pravda se ale brzy ukázala. Ve chvíli, kdy jsme začali řešit ukončení smlouvy, kontaktovat je byl problém. Pánové pro uvedenou firmu už dávno nepracovali a na email nikdo nereagoval,“ popisuje nepříjemnou zkušenost s podomním prodejem Věra K.

Věra K. s rodinou sepsala písemnou žádost, aby jí dodavatel sdělil termín ukončení dodávek. Ta však zůstala bez jediné odezvy. Nezbývalo nic jiného, než se pokusit termín určit a nahlásit ho nově vybranému dodavateli. Ve chvíli, kdy k němu byla Věra K. přihlášena, se stávající dodavatel začal bránit a nehodlal ji pustit. Vše vyústilo tak, že stávající dodavatel nahlásil u distributora černý odběr a Věru K. od elektřiny zcela odstřihli.

Fígle podvodníků neznají meze

To je jeden z řady příběhů, kde v hlavní roli stojí triky podvodníků s cílem připravit vás o peníze. Častý je odpor a nátlak společností. V případě, že se začnete bránit, se následně vyhýbají přímé komunikaci, písemným projevům a záměrně se zpožděním reagují na vaše výpovědi. Při této časové prodlevě dochází k samovolnému prodloužení smlouvy, případně spadnete do zmíněného černého odběru.

K běžným fíglům patří manipulace s uvedeným datem ukončení dodávek, protože bez jeho znalosti nejste schopni provést řádně změnu dodavatele. Na tomto problému stojí i případ Jiřího T. Datum na jeho smlouvě bylo nečitelné, a když o něj na základě smlouvy požádal přímo dodavatele, tak ho odmítli se zdůvodněním, že se společnost řídí firemní politikou tyto informace nesdělovat.

„Domníval jsem se, že smlouva byla uzavřena v roce 2011. Ve chvíli, kdy jsem ji ukončil, vystavili mi pokutu ve výši 4 000 Kč a bez žádného vysvětlení poslali fakturu. Po mém naléhání mi posléze sdělili, že jsem se netrefil do data ukončení. Další jejich reakce byla, že mi nabídli smlouvu novou, ovšem s novými a samozřejmě dražšími cenami a na tři roky,“ uvádí Jiří T.

Obezřetnost je na místě

Počet podvodů roste a mění se i taktiky společností, které jsou stále propracovanější. Známé jsou případy, kdy se podomní prodejci vydávají za zaměstnance přední energetické společnosti. K podpisu vás pak donutí pod záminkou, že potřebují zkontrolovat elektroměr, distribuční sazby, faktury nebo nastavení tarifu či slevy. Velký počet obětí způsobila také nedávná kauza, kdy firmy lákaly na dárky zdarma. Podpisem kupní smlouvy klasické žárovky za pouhou korunu spotřebitel zároveň souhlasil se změnou dodavatele energií. Případné odstoupení bylo možné v momentě, kdy spotřebitel zároveň odstoupil i od kupní smlouvy žárovky a navrátil ji v neporušeném stavu.

„Nekalé praktiky prodejců neznají hranic. Začali se přesouvat například i do virtuálního světa nebo sahají do právních oblastí, kde se běžný uživatel neorientuje a nemá tak šanci rozpoznat potenciální hrozbu. Firmy využívají aktuální stav legislativy a vykládají si některé zákony velmi účelově s cílem znemožnit vám odstoupení od smlouvy. A také spoléhají na to, že svá práva nebudete vymáhat a vynakládat velké finanční prostředky za soudní spor,“ uvádí Vítězslav Grygar, partner elektronické nezávislé aukční síně licit.cz věnující se dražbám energií, mobilních tarifů i dalších komodit.

Dostanete-li se do podobné situace, v níž si nebudete vědět rady, můžete se obrátit na bezplatnou službu komunity licit.cz – ombudsmana. JUDr. Tomáš Panáček se svým týmem advokátů zaštituje licit.cz a jejím členům poskytuje právní ochranu, zastupuje poškozené spotřebitele před soudy a přímo vyjednává o nastavení smluv s dodavateli. Licit Ombudsman je nezávislá proaktivní instituce, za měsíc svého trvání byla nucena podat již desítky předžalobních upomínek a několik žalob. Služba ombudsmana je přitom bezplatná. Licit.cz aktivně usiluje o nastolení spravedlivého řádu, a i když někteří obchodníci porušují zákony, dokáže garantovat a zajistit práva jednotlivým spotřebitelům.

Reklama