Ráno jsem se vrátila ze Španělska s nejcennějším suvenýrem ze všech cest. Je to potvrzený certifikát o absolvování poutní cesty z francouzského Arles do Santiaga de Compostella na kole a Credencialem del Peregrino plným překrásných razítek z katedrál cestou.

12. 7. 2007 dorazilo do cíle 733 poutníků, z toho 5 Čechů. 13. 7. 2007 nám bylo při polední mši v katedrále požehnáno a měla jsem opravdu slavnostní pocit, když v naprosto plné katedrále zaznělo... „ček republik". Mimo opravdu velmi silných zážitků z cesty, které se nedají popsat slovy, ale musí se prožít, byla chvíle, kdy jsme - my poutníci - byli v sobotu ve 21 hodin vyzváni, abychom se každý ve svém rodném jazyce v kryptě u tomby s ostatky apoštola Jakuba staršího nahlas pomodlili Otče náš...
Celý tento obřad zasáhl citově i ateisty.

Olga Marie


Milá Olgo Marie, díky za opravdu nečekaný příspěvek. Takový zážitek si ateista dovede představit jen vzdáleně... kromě toho nevím, co je to Credencial del Peregrino. :-) Něco jako vandrovní knížka"? Cestovní deník? Nechcete nám o té pouti napsat něco víc? To víte, pro většinu z nás je to docela exotika"...