Mnoho známých dětských psychologů se shoduje na tom, že je lepší, když je dítě vychováváno v široké rodině. Zajímalo mě, jak široký rodinný model v praxi vypadá. Požádala jsem proto duchovního Leonarda Tecu, rodáka z Angoly, který byl nucen ve svých 14 letech opustit svou rodinu a vlast, o rozhovor.

Pane faráři, mohl byste se nám trošku představit prosím?
Moje jméno znáte, odkud pocházím, také víte. Narodil jsem se ve městě, vyrostl na venkově, kde jsem také začal chodit do školy. Po základní škole jsem se dostal do Pelhřimova, kde jsem absolvoval strojní průmyslovku. Pak teologii v Praze a Ženevě. Od roku 2001 jsem v Horních Vilémovicích jako evangelický duchovní. Relaxuji překladem, tlumočením a vyučováním na vyšší odborné škole v Jihlavě. A mám rád sport, hlavně fotbal, který rád sleduji, hraji a komentuji. V neposlední řadě mám rád pobývání s příjemnými lidmi. Sem tam jezdím na kole a na výlety do přírody.

Jak vypadá běžná angolská rodina?
Otec, matka a přibližně 7 dětí. My jsme v tomto ohledu podprůměrní – mám jen čtyři sourozence.

Tradiční otázka – je v Angole mnohoženství?
Ano. Navzdory tomu, že je v Angole přes 50 % křesťanů. Mnohoženství praktikují hlavně nevěřící, protože křesťanství mnohoženství neuznává.

A co příbuzní? Žijí s rodinou v jednom domě?
Ne, každá rodina žije sama. Otec, matka a děti. Ale příbuzní žijí většinou v okolních domech, takže jsou vždy na blízku. Například vedle mého rodného domu jsou další čtyři domy, ve kterých žijí naši příbuzní.

Takže se rodina vídá poměrně často, že?
Ano. Je zcela běžné, že děti pobíhají mezi jednotlivými domy a jednou si hrají v domě u strýce a tety, jindy zase u svých rodičů. Děti také zůstávají u tety a strejdy na oběd a nikdo to neřeší. Jen se domluví, u koho děti ten den jí, aby se nevařilo jídlo zbytečně.

Vztahy mezi příbuznými jsou u vás asi mnohem vřelejší...
Určitě ano. Angolské rodiny drží hodně pohromadě. Také, oproti češtině, máme slova, která přesně označují, o kterého příbuzného se jedná - například jestli je to strýc z matčiny či z otcovy strany. Příbuzenství je u nás bráno velmi vážně.
Děti, když se odmala pohybují mezi jednotlivými rodinami, slyší, že jejich vrstevníci říkají rodičům „mami“ či „tati“. A přejímají to. I když je to jejich teta či jejich strýc, i tak jim říkají mami a tati jako ostatní děti. A nikdo to neřeší. Proč taky. Děti tak mají vlastně víc maminek a tatínků.

To zní zajímavě a prakticky.
Praktické to je. Když například zemřou dětem rodiče, sirotků se ujmou příbuzní a děti vychovávají jako svoje vlastní, ostatně jako tomu částečně bylo za života rodičů. Sirotčince v Angole v podstatě neexistovaly, protože nebyly potřeba. Vznikají až v poslední době. Chápu důvody. Válka udělala mnoho sirotků. Přesto beru sirotčince jako krizi tradice.

Jak to v angolské rodině vypadá? Má muž hlavní slovo? Dodržuje se tam nějaká hierarchie ve vztazích?
Ve vztazích je věková hierarchie. Mladší musí poslouchat staršího, hlavně děti. A to i v případě, kdy mladší dítě je strýcem či tetou dítěte staršího. Děti jsou odmala vedeny k poslušnosti a hlavně k pravdomluvnosti ve věcech rodinných. Lež je brána jako velké provinění, porušení tradice. Když tedy mladší dítě neuposlechne staršího, které ho hlídá, musí se k tomu přiznat. Muž je brán obecně jako hlava rodiny, má hlavní slovo, ale jak v čem. Jsou oblasti života, v nichž má žena pochopitelně rozhodující slovo.

Jaké oblasti to jsou?
Ženy například mají rozhodující slovo ve způsobu výchovy dětí.

Když už jsme u problémů – co třeba role otce v neúplné rodině?
Pokud se stane, že otěhotní neprovdaná dívka, rodina se sejde a snaží se přesvědčit otce dítěte, aby si dívku vzal. Pokud otec dítěte odmítne, je to jeho volba. Po narození dítěte má právo, v případě zájmu, vychovávat dítě sám, místo matky. Pokud dítě vyrůstá jen s matkou, nikdo otci nebrání vídat dítě. Vliv otce je tu vnímán jako jakési „posvátno“. Zakázat otci styk s dítětem znamená poškozovat dítě.

Jak je to s prací na vesnici? Setkávám se s názory, že v Africe, a hlavně na venkově, lidé trpí nezaměstnaností.
To je velký omyl. Na venkově mají lidé svá pole, na kterých často pracuje celá rodina. Oficiálně se mohou jevit jako nezaměstnaní, ale oni práci mají. Většinou si vystačí sami s tím, co vypěstují. Ovšem v oblastech, kde se válčilo, je situace úplně jiná. Lidé jsou více závislí na pomoci druhých.

K životu patří i svatby. Můžete nám prosím popsat, jak vypadá tradiční angolská svatba?
Svatby tu nejsou dohodnuté. Někdy se může stát, že rodiče na své děti vyvíjí nátlak, ale předem dohodnuté svatby, to ne. Svatba je celovíkendová společenská slavnost, velký svátek.
V sobotu se nevěsta schová. Když přijde ženich, dořeší se ještě nějaké detaily, například dary a věno. Ženich platí věno, které ale bývá v určitém rozmezí, takže se nestává, že by rodiče prodávali svoje dcery. Večer svatebčané postaví přístřešek z palmových listů a dají tam pohodlné křeslo pro ženicha. Lidé tančí, baví se... Před půlnocí přijde smíšený sbor ve stejnokrojích a zatančí. Odejde, vrátí se, ale tentokrát i s nevěstou. Oblečení mají sladěno. Opět zatančí a odejdou. Když přijdou potřetí, nevěsta je již oblečena ve svatebním a tančí v poslední řadě. Oblečení tanečníků je ušito speciálně pro tuto příležitost a nechávají ho šít sami snoubenci.
Po posledním tanci přijde teta z otcovy strany a položí na zem mezi snoubence látku, kterou dostala od ženicha jako dar. Látka symbolicky dělí snoubence. Ženich a jeho příbuzní na látku dávají peníze, dokud teta není spokojená a látku ze země nezvedne. Dávání peněz má svou symboliku. Jednak se tím tetě vyjadřuje vděčnost za její péči o nevěstu. Často se totiž stává, že se otcova mladší sestra nastěhuje k bratrovi a jeho manželce a pomáhá jim s výchovou dětí, dělá jakoby chůvu. Druhý význam, proč má ženich dávat peníze, je to, aby ukázal, že se o nevěstu dokáže postarat.
Svatby bývají většinou „soukromé“, jen v rámci rodiny. Někdy se odehrávají paralelně i v kostele. Ale úřední svatby jsou na vesnici spíše výjimkou. Mezi lidmi je to vnímáno tak, že co je státu po tom, že se ti dva berou, vždyť je to jejich soukromá věc. Někdy se stává, že po letech, když je potřeba něco formálního vyřídit, jdou manželé se dvěma svědky na úřad, svědci řeknou, že u jejich svatby byli, všichni podepíšou potřebné papíry a dostanou oddací list.

A jak je to po svatbě?
Po svatbě se žena nastěhuje k muži, před svatbou spolu nebydlí. Pokud jsou z vesnice, dostanou od příbuzných půdu, o kterou se pak společně starají. Žena zajišťuje domácnost, například do manželství přináší nádobí od svých příbuzných.

Nedá mi to a musím se zeptat – když spolu rodina tak pevně drží, jak je potom možné, že jste odcestoval od rodiny ve svých 14 letech sem, do tehdejšího Československa?
Rodina se drží, ale výjimky se vždycky dějí. Pak je tu i jiný vliv. V mém případě, když to řeknu stručně, byl jsem poslán do „Československa“ za trest tátovi, který se dostal do konfliktu s regionálním marxistickým vedením jako nepohodlný baptistický kazatel. Hrozilo mu vězení v případě, že se postaví proti mému nedobrovolnému vycestování z Angoly. Rodiče usoudili, že moje vycestování je menším zlem než tátovo uvěznění v nepředvídatelných podmínkách.

Chybí vám rodina? Jak často se s nimi vůbec vídáte?
Rodina mi chybí, to je samozřejmé. Horší to bylo v mých studentských letech, hlavně na střední škole. Rodina nemohla za mnou a já nemohl za ní. Mám dojem, že jsme se trochu odcizili vinou okolností, které jsme nemohli ovlivnit. Vídáme se moc málo, jednou za několik let.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů v životě!

Reklama