Byli jsem s rodinnou na oslavě u jednoho z našich přátel. Debatovali jsme u velkého stolu, při pojídání grilovaných masíček a popíjení lahodných nápojů jsme narazili na téma ekologie, potažmo třídění odpadu.

Většina přítomných se o věc zajímala, a tak vznikla zajímavá debata.  Našla jsem mezi přítomnými dva příznivce a spolubojovníky za třídění. Během chvíle bylo jasné, že většina z nás odpad třídí, někdo více, někdo méně. Jeden pár se ale zprvu tvářil, jakoby tu nebyl.

Po chvíli se ke slovu přihlásil prozatím mlčící muž a vyjádřil se o svých obavách, aby snad nedělal něco zbytečně a že k odvozu tříděného odpadu nemá žádnou důvěru. Jeho žena přitakávala tak, jak se na poslušnou manželku sluší, a ještě přidala, že na takové věci ona opravdu nemá čas.
"Kdo ví, co se s tím odpadem děje, stejně si myslím, že ho potom vysypou na stejnou hromadu!"

Co se s odpady dále děje?
Odpady, které jsou svezeny z barevných kontejnerů je nutné dále dotřídit. Na tzv. dotřiďovací lince se odpady třídí na jednotlivé druhy dle jejich dalšího zpracování (recyklace) a zároveň se odstraňují nežádoucí příměsi, nečistoty a odpady.

Dotřídění papíru
Papírové odpady, které odložíte do speciálního modrého kontejneru, jsou z mnoha různých druhů papírů. Z jiného papíru jsou noviny, z úplně jiného je krabice od televize. Každý druh papíru se také jinak zpracovává. Proto je potřeba sběrový papír dotřídit na jednotlivé druhy. Na dotřiďovací lince je pás, po kterém se směs papíru pohybuje, a pracovníci podél pásu z něj vybírají jednotlivé druhy papíru, někdy z něj musí vybírat i odpadky, které tam naházejí nezodpovědní občané.
Dotříděný papír se lisuje do balíků a odváží ke zpracování do papírny.

Dotřídění skla
Při výrobě bílého skla se nikdy nesmí dostat do pece sklo barevné. Navíc se tam nesmí dostat žádná jiná nečistota, kov, keramika, porcelán atd. Skleněné odpady ze zelených kontejnerů se nejprve předtřiďují ručně a jsou odstraněny největší kusy nečistot. Poté střepy putují na speciální automatickou linku, kde vše řídí počítač a zajistí čistotu vytříděného skla. Barevné nebo čiré sklo se odváží ke zpracování do skláren.

Dotřídění plastů
I plasty, které jste odhodili do žlutých kontejnerů, se dotřiďují na dotřiďovací lince. Ze směsi plastů putující na pásu se ručně vybírají PET láhve, fólie a pěnový polystyren, které mají speciální samostatné zpracování. Pracovníci z pásu vyhazují i nečistoty, které do plastů nepatří. Dotříděné druhy plastů včetně zbylé směsi plastových odpadů se lisují do balíků a odváží ke zpracování na recyklační linky.

"Já třeba vezmu každé ráno plasty a papír a cestou k autu to hodím do kontejnerů," řekl dlouhán naproti mně a spiklenecky na mě mrkl. "Vždyť to mám přímo při cestě, nic mě to nestojí".

"To náš šéf (jedná se o menší firmu, s asi deseti zaměstnanci) nás nutí třídit odpad a on sám to odváží autem do kontejnerů. Od té doby, co to dělá, jsme skoro všichni začali třídit odpad i doma," řekl hlasitý mladík, který působil dojmem rozjetého frajírka."Úplně nás zblbnul, ale mám z toho dobrý pocit," dodal.

Odpůrce třídění nám sdělil, že on tedy ve svém okolí žádné kontejnery na třídění nemá, a kdyby tam tedy alespoň byly...
Obrátil se na svou ženu a ta mu nejistě sdělila, že je mají přímo před domem.

"Tak je máme přímo před domem," začal se on smát a všichni kolem. Vyšlo najevo, že si jen nevšiml, málo se zajímal.

"Musíš se na to dívat obecně, trochu plošně a ne jen ze svého hlediska, vždyť na západě se třídí již dávno, dokonce jsou lidé pokutováni, pokud vyhodí něco do nesprávné popelnice. Jen u nás lidé myslí stále více jen na sebe," trochu se rozčílil prozatím jen přihlížející student. "Vše je dále zpracováno, znovu využito, jinak to na té naší zeměkouli už nepůjde." 

Recyklace papíru
Slisovaný sběrový papír poslouží k výrobě nového papíru, stejně jako když se vyrábí ze dřeva, přidává se do směsi na výrobu papíru. Papír je možné takto recyklovat asi pětkrát až sedmkrát.
Výrobky z recyklovaného papíru: novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod.

Recyklace skla
Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí lahve na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky. Ušetří se při tom mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá takto používat vlastně donekonečna.

Recyklace plastů
Každý druh plastu je zpracováván jinou technologií, protože mají odlišné složení a vlastnosti. Z PET láhví se vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků, nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny u dálnic apod.

Pár, který odpad netřídil, mlčky poslouchal. Zvažovali zřejmě, zda se jim činnost vyplatí. To není dobrá úvaha, jelikož o nějakém hmatatelném přínosu nemůže být řeč. Byli ale nalomeni a prozatím o třídění odpadu alespoň přemýšlí.

Jste také ještě na vahách?

Nestojí to tolik úsilí, jde jen o to si doma vyhradit místo a pak odpad roznést do barevných kontejnerů.

Sběr papíru
Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, kartón, papírové obaly (např. sáčky)
Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby

Sběr skla
Do zelených nádob můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo
Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

Sběr plastů
Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyren
Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)  

Výhodou je, že vám plastové láhve nebudou zabírat tolik místa v koši s ostatním odpadem, o to méně budete chodit do klasických popelnic.

A budete mít opravdu dobrý pocit. Kromě vedení našich dětí k ochraně přírody, je to to jediné, co můžeme pro naše životní prostředí udělat. Je to sice žalostně málo, ale někde začít musíme. 

Zdroj: Eko-Kom, a.s.