Také povedete svoji šikovnou holčičku nebo odvážného kluka k zápisu? Vaše dítě i vás čekají velké změny - a čekají i samotnou školu.

Škola, do které od září nastoupí váš prvňáček, bude o dost jiná než ta, do které jste chodila vy sama. Možná bude mít předměty, o kterých jste nikdy v životě neslyšela. Bude pracovat na projektech a hrát dramatické hry. Příčina těch změn se jmenuje „školní vzdělávací program" - a pokud to všechno dobře dopadne, mělo by se naše školství díky němu konečně rozloučit s rakousko-uherskou kadetkou a přiblížit moderní Evropě.

O co se přesně jedná? Vzdělávací programy jsou součástí nového školského zákona, který platí už dva roky, teprve od školního roku 2007/8 je ale jejich využívání pro školy povinné. Jde vlastně o jakýsi individuální plán každé školy, podle kterého chce připravovat děti pro život. Nahrazuje dřívější osnovy", které cpaly všechny školy do jedné formy a neumožňovaly kreativnějším učitelům uplatňovat jejich nápady. Využívá nejpokrokovějších pedagogických trendů, mezi které patří např. zabývání se tématy napříč předměty. Nemá snad taková občanská nauka s dějepisem hodně společného? Kromě hromady slovíček, letopočtů a vzorců by totiž škola měla svým žáčkům předat také soubor dovedností, které jim pomohou obstát v moderním, rychle se měnícím světě a pochopit, jak funguje".

K tomu, aby jednotlivé školy poskytovaly dětem srovnatelné vzdělání, slouží zastřešující dokument, který je závazný pro všechny školy - takzvaný Rámcový vzdělávací program. Tento dokument stanovuje úroveň vědomostí a dovedností, s kterými by měli žáci jednotlivé stupně škol opouštět. Cíl je tedy daný - a záleží jen na jednotlivých konkrétních školách, jakými cestami k němu dospějí.

A záleží i na vás, na rodičích. Ono totiž vůbec není jedno, do jaké školy vašeho budoucího školáčka přivedete. Neměli byste ji vybírat jen podle toho, jestli to máte blízko a jak vaří ve školní jídelně. Jedna z věcí, o které je dobré se zajímat, je právě školní vzdělávací program. Podle něj si můžete udělat představu o tom, na co budou právě v téhle škole dávat důraz a jakým způsobem děti povedou. Hodně vám může napovědět už tzv. motivační název" vzdělávacího programu, který by měl vystihovat zaměření školy. Motivační název může znít třeba škola pro život" (důraz na praktické životní dovednosti), škola dílnou lidskosti" (zaměření na mezilidské vztahy) nebo škola pro Evropu" (důraz na jazyky a otevřenost).

Zápisy do prvních tříd základních škol (státních, soukromých i církevních) se konají od 15. ledna do 15. února. Přesné termíny jednotlivých škol se dozvíte na vývěsce školy, na internetových stránkách nebo telefonicky. Nezapomeňte si termíny ohlídat - nikdo vás k zápisu zvát nebude. Do školy se mohou hlásit děti, které oslavily své páté narozeniny nejpozději 31. srpna 2006. Odklad o rok ale není vůbec žádná ostuda - rozhodně je to lepší, než když se pak ve škole trápí dítě, které na to sociálně nebo motoricky ještě nemá". S sebou si nezapomeňte vzít občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zápis by měl být pro dítě slavnostní událostí, na kterou bude dlouho vzpomínat a která ho na nástup do školy ještě více natěší". V žádném případě a nikdy je školou nestrašte! Holčičky by mohly při této příležitosti dostat něco pěkného na sebe, kluci koneckonců taky (všimli jste si, jak jsou ti dnešní mrňousové na parádu? :-) A nezapomeňte si udělat fotku - za deset let si u ní pěkně zaslzíte.

Reklama