Ty často odsávají každý měsíc z účtu nemalou částku. A přitom stačí jednoduchá věc – změnit svého dodavatele elektřiny či plynu – a ušetřit můžete značné peníze.

To, že změna dodavatele se vyplatí, si Češi uvědomují. V loňském roce totiž rekordně měnili dodavatele elektřiny, oproti předcházejícímu roku se počet změn zvýšil o téměř 60 procent. Ačkoli je při výběru jedním z nejdůležitějších kritérií cena, tak odborníci doporučují dívat se i na to, jestli vybraná firma je spolehlivá a stabilní.
5c6191894ebb7obrazek.png

O tom, nakolik lze té které společnosti věřit, se můžete přesvědčit i podle toho, jestli daná firma přijala etický kodex podle doporučení Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Jeho důležitost jako orientačního bodu totiž neustále stoupá. Pro tři čtvrtiny lidí je podstatné, aby jejich dodavatel elektřiny nebo plynu etický kodex dle ERÚ dodržoval. Podle průzkumu agentury Datank by pro třetinu odběratelů dokonce absence kodexu znamenala rozhodování o změně dodavatele.

Společnost Bohemia Energy proto své zásady férového jednání se spotřebiteli i ostatními obchodníky deklaruje v etickém kodexu, který v plné míře respektuje Vzorový etický kodex ERÚ. „V našem odvětví je na prvním místě důvěra. Zároveň si uvědomujeme svou roli a zodpovědnost, kterou máme k odběratelům, obchodním partnerům a dalším účastníkům trhu. I když jsme drtivou většinu doporučení Vzorového etického kodexu ERÚ dodržovali i v minulosti, chceme našim zákazníkům usnadnit orientaci, a proto jsme naše zásady sepsali do podoby oficiálního dokumentu,“ říká Robert Šíma, ředitel zákaznické péče Bohemia Energy.
5c6191991b912obrazek.png

Nejde přitom jen o populární hesla, ale o řadu konkrétních kontrolních mechanismů, které zákazníky firmy chrání. Celá skupina Bohemia Energy například při prodeji využívá uzavírání smluv přes tablety, u nichž lze jednoduše ověřit, kde byla smlouva uzavřena. Žádná zákaznická smlouva, uzavřená obchodním zástupcem Bohemia Energy, není puštěna ke zpracování, aniž by se zákazníkem nebyla ověřena prostřednictvím tzv. verifikačního telefonického hovoru. „Těmito hovory ověřujeme, zda si je zákazník vědomý, že uzavřel smlouvu s naší společností, zda s podpisem souhlasí a jaké tím získal výhody,“ vysvětluje Robert Šíma a dodává: „Vedle vyjádření spokojenosti s jednáním obchodního zástupce může vznést k uzavřené smlouvě doplňující dotazy, na které mu naši pracovníci profesionálně odpovědí.“

Hlavní body Etického kodexu Bohemia Energy:

  • Naše služby budeme poskytovat kvalifikovaně, poctivě, profesionálně a vždy s ohledem na to, co zákazník potřebuje.
  • Naše nabídka služeb bude formulována srozumitelně a v čitelné podobě, vždy poskytneme pravdivé informace a sdělíme všechny podmínky.
  • Vždy ponecháme zákazníkovi nezbytný čas na podepsání smlouvy, aby si mohl vše promyslet a ověřit, nebudeme na něj vyvíjet žádný nátlak.
  • Vůči našim konkurentům na trhu se vždy budeme chovat čestně a poctivě.
  • Pokud se rozhodne zákazník od nás odejít, nebudeme jeho odchod zbytečně komplikovat.
  • Při přechodu k nám budeme vždy postupovat tak, abychom zákazníka nevystavili riziku sankcí od původního dodavatele, ani riziku omezení nebo přerušení dodávky elektřiny či plynu.
  • Při kontaktu se zákazníkem se naši obchodní zástupci vždy představí a uvedou, že jednají naším jménem.
  • Naše smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou i neurčitou, na vyžádání sdělíme podmínky jejich ukončení, ceníky či další smluvní podmínky.
  • O průběhu změny dodavatele budeme průběžně informovat. Ve chvíli, kdy budeme mít potvrzeno, že se odběratel stává naším zákazníkem, sdělíme mu přesné datum zahájení dodávky elektřiny či plynu.
  • Všem našim zaměstnancům, obchodním zástupcům či spolupracovníkům, kteří jednají naším jménem, budeme věnovat maximální dohled. Důsledně budeme kontrolovat, zda vystupují a chovají se dle principů stanovených v Etickém kodexu. V případě, že zjistíme pochybení, přijmeme nápravná opatření.

Celé znění Etického kodexu Bohemia Energy můžete najít ZDE

5c6191a9c3304obrazek.png

Reklama