GSK fond (dříve Nadační fond GSK) opět vypisuje grantové řízení pro neziskové organizace. Také letos se podpora soustředí na projekty zaměřené na pomoc seniorům, nemocným a hendikepovaným lidem. Celkem bude v letošním ročníku rozděleno 750 tisíc Kč. Uzávěrka přihlášek do 1. kola je 10. března 2017. Vybrané projekty následně postupují do druhého kola, které se uskuteční v dubnu. Výsledky budou vyhlášeny 5. května 2017.

Kdo se může přihlásit?gsk

Fond GSK podporuje dlouhodobé projekty, které pomáhají vyřešit určitý aktuální společenský problém nebo přispívají k  celospolečenské změně v dané oblasti. „Důraz klademe rovněž na výsledek, který by měl být někde vidět nebo jít změřit, a celkovou efektivitu projektu. Smysl vidíme například v podpoře projektů zaměřených na vzdělávání neziskových organizací, poskytování odlehčovacích služeb rodinám vážně nemocných či handicapovaných osob či aktivit pro seniory a hendikepované vedoucí ke zvyšování zdravotní gramotnosti a zlepšující jejich tělesné i psychické zdraví,“ říká Emma Boishardy, generální ředitelka GSK Pharmaceuticals. Do grantového řízení se může přihlásit kterákoliv nestátní nezisková organizace nebo právnická osoba, která prokáže alespoň dvouleté provozování činnosti, přičemž nesmí být v konkurzu či insolvenci. Finanční příspěvek nesmí překročit 90 % z celkového rozpočtu projektu a 25 % z průměrného celkového ročního rozpočtu organizace. Formulář žádosti a návod jak postupovat jsou k dispozici na webu www.nadacnifondgsk.cz.

 

Průběh grantového řízení a vyhodnocení projektů

Vyhlášení výsledků 1. kola proběhne 10. dubna 2017. Projekty, které postoupí do druhého kola, budou jejich autoři prezentovat grantové komisi v sídle společnosti GSK v Praze v týdnu od 24. – 28. dubna 2017. Výsledky budou vyhlášeny 5. května 2017. Samotné realizace vybraných projektů by měly probíhat od 1. června do konce roku 2017. V loňském roce se do grantového řízení přihlásilo celkem 107 projektů, ze kterých bylo osm vybráno do druhého kola. Po jejich představení se grantová komise jednohlasně shodla, že všech osm podpoří. Grant tak získaly například projekt „S motomedem cvičíme pro sebe i druhé“ Domova svatého Josefa zaměřený na specializovanou rehabilitaci pro lidi s roztroušenou sklerózou nebo projekt neziskové organizace Cesta Domů zaměřený na podporu rodin pečujících o těžce nemocné seniory v domácím prostředí.

 
GSK fond je interním fondem české pobočky mezinárodní farmaceutické společnosti GSK. GSK fond navazuje na tradici Nadačního fondu GSK. Jejich prostřednictvím rozdělila GSK od roku 2009 více než 11 milionů Kč mezi 86 organizací. Společnost GSK tak podporuje dlouhodobé projekty, které odrážejí celospolečenskou potřebu, jsou v souladu s misí společnosti „být aktivnější, cítit se lépe a žít déle“ a přinášejí měřitelné výsledky a smysluplnost.
Reklama