Jelikož se nyní nacházíme podle indiánského horoskopu v období vlka, připravila jsem pro Ženu-in takové malé povídání o této tajemné bytosti, s kterou máme tu čest obývat naší kouzelnou zeměplochu. Malé povídání píši proto, jelikož  o vlkovi je možné povídat celý život a stejně budeme vědět jen to, co on sám bude chtít. Jsem bytostně přesvědčená, že je nositelem mnoha informací, které se nikdy nedozvíme - a je to tak správné. Kdo ví, jak by s tím člověk naložil?

Vlci jsou zvláštní zvířata, fascinují nás stejně tak, jako se jich obáváme. Monty Sloan, fotograf vlků, jehož knihu mám stále u postele, v ní mimo jiné v úvodu říká: „ Výzkumy v přírodě dokládají, že vlk zaujímá v ekosystému klíčové postavení. Přesto se ho lidé stále ještě bojí jako strůjce zla a nechápou ho. Mohu jen doufat, že posléze přijmeme vlky jako to, čím jsou, místo abychom se jich báli za to, čím nejsou…“

Vztah mezi vlkem a člověkem je výrazně ovlivněn mnohými mýty, legendami a též všelijakými příběhy. Jak je tento vztah prastarý, tak je i složitý. Na jedné misce vah jsou vlkovy (z našeho pohledu) zločiny a na té druhé straně leží legendy a příběhy, které vypráví o vlcích, kteří vychovali sirotky či jinak lidem pomohli…

volf

Mnozí dnešní badatelé jsou totiž přesvědčeni, že vlci mají výrazné opatrovnické vlohy. Některé studie vědců, kteří se celoživotně zabývají právě životem vlků, dokonce tvrdí, že vedle člověka tak pečlivě odchová a vychová své potomky jen několik druhů primátů. Z mého pohledu bych si troufla říci, že u některých jedinců je to ve srovnání s člověkem 1:0 pro vlka. :-) Stačí se pár dní dívat na večerní zprávy. Z hlediska indiánských legend mezi vlkem a lidmi existuje svatá smlouva, v níž každý slibuje, že bude respektovat rodinu a také území toho druhého. Vlci dohodu v podstatě dodnes dodržují, ale člověk tyto bytosti na mnoha místech systematicky vyhubil. 

V této pozoruhodné knize, o které jsem se již zmínila, je zájemcům o rehabilitaci vlčích duší nabídnuto, aby se očima Shauna Ellise, kterému Indiáni z kmene Nez Percé odhalili tajné stopy vlků, seznámili s tajuplným vlčím světem. Autor sám s vlky dlouho žil ve volné přírodě a pozoroval je po mnoho let. Takové jedince naprosto upřímně obdivuji, bohužel mi nebylo do vínku dáno mnoho soustředění a trpělivosti k takovým činnostem - vroucně si to ale budu přát do dalšího života!

Vlci, kteří jsou podle mystiků stvořeni z látky, z níž se tkají legendy, jsou pro mnohé lidi mystickým stvořením s až nadpřirozenými schopnostmi. Například indiánský kmen Šošonů se domníval, že kojoti a vlci stvořili svět a že duše zemřelých příslušníků kmene vstoupí po smrti do bájné říše kojotů. Vlci podle nich hlídají stezky, kterými kráčejí mrtví, budí jejich duše a očišťují je v řece. Teprve po této proceduře prý může očištěný duch vstoupit do věčných lovišť. Původní obyvatelé Ameriky, kteří byli schopni cítit jinak než dnešní člověk, vlky nesmírně uctívali, snažili se jim porozumět, číst jejich signály a zachytit jejich komunikaci.

volf

Dodnes zdůrazňují, že se od vlků naučili mnoho o soužití ve velkých rodinných svazcích a o významu sociálních struktur - respektovali  své náčelníky stejně jako členové smečky následují své alfa vlky. Výrazem úcty přírodních lidí byl i fakt, že pokud zabili velké zvíře, ponechali na místě vždy ležet trochu masa jako poděkování svým pomocníkům - vlkům, od kterých se učili lovit. Věřili totiž, že pokud si osvojí lovecké umění vlků, stanou se z nich velcí bojovníci. Zajímavostí je i to, že znak pro lid póný (pawnee), jeden z nejobávanějších kmenů prérijních Indiánů, byl stejný jako znak pro slovo vlk. Kmen Lakotů pak respektoval a ctil především oddanost vlků mláďatům a rodné smečce, než se jeho muži vydali na lov, mazali si ústa červenou barvou, aby tak napodobili vlka, který požírá svou kořist... Když severní Ameriku začal osidlovat (či okupovat?) bílý člověk, mnoho vlků bylo pobito a z hlediska Indiánů byla svatá smlouva porušena. Kmeny Černonožců a Lakotů věřily, že puška, s níž byl zastřelen vlk, již nikdy správně nevystřelí.

Mystika vlků z mého hlediska pramení i z vědecky dokázaných faktů - vlk prokazatelně pomáhá udržovat rovnováhu životního (tedy i našeho!!!!) prostředí. V zalesněných oblastech ničí jelenovitá zvěř stromy tím, že z nich okusuje kůru. Udržováním počtu jelenovitých v rozumné míře tak vlk vlastně  nepřímo chrání stromy, ty jsou pak základním přirozeným domovem pro ptáky, hmyz a řadu dalších živočichů… Bylo prokázáno, že na místech, kam se vrátil vlk, začaly růst rostliny, které tam před jeho příchodem nebyly. Vlk a jeho přítomnost tak dokázali ovlivnit celý systém místa - je to jako v Avatarovi, vše je propojené neviditelnými vlákny, která žijí. :-)

volf

Někdo tomu říká vědecké poznatky, někdo mystika, jisté však je, že vlk není tím, co se o něm v civilizované Evropě povídá… A staří Indiáni, lid, který měl jiné oči, uši a duši, to věděl již dávno. :-)              

Čtěte také:

Reklama