Dříve, než se vyvinula řeč, se člověk domlouval gesty.
Dnes už používáme jazyk, přesto určitá gesta prozrazují naše myšlenky.

Co prozrazují při rozhovoru naše ruce?

Dotýkáte se úst
Jste dost nejistá a styk s vnějším světem vás vždy trochu mate.
Vůči druhým zaujímáte obranný postoj a často se vzrušíte, i když to za to nestojí.
Citové vztahy dramaticky prožíváte.
Neumíte se rozhodovat rychle, často řešení svízelných situací odkládáte

Hladíte si bradu
Máte jasné myšlenky a hodně intuice, ale chybí vám nezbytná síla k tomu, abyste se důrazněji prosadila.
Mohla byste nejednu situaci vyřešit ve svůj prospěch, potřebujete k tomu však povzbuzení. Gesto, které tak ráda děláte, je symbolické – představuje povzbuzující pohlazení, po kterém toužíte.

Hrajete si s prsty
Důvěřujete druhým, i když navázání prvního kontaktu pro vás není právě snadné.
Zpravidla dokážete překonat počáteční napětí.
Jste optimistka, vědomá si svých kvalit a schopností.
S odvahou čelíte všem životním situacím.

Podpíráte si hlavu
Jste přemýšlivá a racionální. Při řešení nelehkých situací se maximálně soustředíte, abyste porozuměla druhým.
Umíte naslouchat a bystře usuzovat.
Jen nesnadno však měníte svůj úsudek, v partnerských vztazích očekáváte hodně.

Saháte si na nos
Ve většině situací se utíkáte k diplomacii a sem tam i k nepravdě.
Takto dokážete řešit i svízelné situace.
Své skutečné pocity často schováváte za neproniknutelnou masku.
Otevřeně a velkomyslně se ukazujete pouze tomu, koho si skutečně vážíte.

Hrajete si s vlasy
Zřídka se rozhodujete definitivně, nikdy ne hned.
K řešení problémů potřebujete přemýšlet v klidu.
Svůj postoj řídíte okolnostmi.
Odstup až nezájem považujete za nejlepší přístup k napětí moderního světa.
Před strhující vášní dáváte přednost vztahům založeným na rozumové úvaze.

Reklama