5ef0916b1449fobrazek.pngChristine Lagarde, ředitelka mezinárodního měnového fondu poukazuje na to, že ženy, které si umí vyšlapat svou cestu k úspěchu, sice musí pracovat velmi tvrdě, ale nestačí to. Souvisí s tím i podpora přátel a hlavně rodiny. Statisticky je prý jen málo úspěšných žen, které by byly samy.

5ef0917274ddcobrazek.pngZuzana Čaputová, prezidentka Slovenské republiky, byla jako dítě velmi plachá a svůj volný čas trávila u svých prarodičů. Ti ji naučili, co obnáší tvrdá práce, zároveň se jí však dostalo prvotřídního vzdělání. Překonání studu a pokora ke světu jsou klíčem k jejímu úspěchu.

5ef0917c35210obrazek.pngTelevizní novinářka Ann Curry zase hovoří o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem. Když pracuje, tak pracuje na 100 procent. Když však přijde po práci domů, věnuje se na 100 procent rodině. Nic prý nemůže spojit tyto dvě věci dohromady. Pokud ano, je to špatně.

5ef091845a260obrazek.pngJill Abramson je šéfredaktorkou The New York Times a zdůrazňuje, že před 25 lety bylo těžké vykonávat se dvěma malými dětmi práci, kterou chtěla dělat, ale věděla, že až odrostou, bude její kariérní růst pokračovat. Nebylo zkrátka kam spěchat, všechno má svůj čas.

5ef0918d67cddobrazek.pngTaťána le Moigne je ředitelkou české, maďarské, rumunské a slovenské pobočky společnosti Google. I když by se dalo říct, že ovládá část internetu, sama se prý snaží jeho využití korigovat sobě i svým dětem. V celodenním vysedávání na síti úspěch netkví. Důležité je poznat reálný svět.

5ef091952fecbobrazek.pngArianna Huffington, prezidentka a šéfredaktorka Huffington Post upozorňuje, že nepotkala ženu, která by se necítila vinna za to, že má kariéru a zároveň děti. Zastává však názor, že ženy by měly dělat jen to, co je naplňuje a věřit, že všechno dobře dopadne. Nemůžeme být holt „superženy“.

5ef0919b8a0efobrazek.pngJane Fonda připomíná, že nikdo není dokonalý. „Nemůžete být celý život perfektní,“ říká a dodává,“Nejdůležitější je, aby vás život naplňoval. To je mnohem důležitější, než být pro někoho zajímává.“

5ef091a20158aobrazek.pngMeg Whitman, CEO společnosti Hewlett-Packard si váží každého člena svého týmu. Nikdy se nekoukám na nikoho skrze prsty. Mám v týmu i spoustu žen s dětmi, také jsem byla jednou z nich. Ženy by podle ní měly převzít iniciativu, více riskovat a dodává: „Cena za nicnedělání je mnohem vyšší než náklady za chybu.“

5ef091ac58154obrazek.pngAnne Sweeney, spolupředsedkyně společnosti Disney Media Networks si už žen považuje zvědavost. Zvědavost prý lidi přitahuje. Když tedy přijdete na pohovor, snažte se převzít iniciativu a zajímat se o to, jak společnost funguje. Zvědavost vám zároveň otevírá možnosti, jež vedou k novým pracovním místům. Člověk by se měl celý život učit a tento nekonečný cyklus by měl být doprovázený slovy: proč ne? A ne: co když?

5ef091b27120fobrazek.pngDebra Lee, předsedkyně a výkonná ředitelka společnosti BET, usilovně pracovala na rozvoji své osobnosti. Musela se naučit přestat se starat o to, co si o ní lidé myslí a smířit se s tím, že ne všichni lidé ji budou mít rádi.

5ef091b96d644obrazek.pngLaura Chinchilla, prezidentka Kostariky předává všem ženám světa silné poselství: „Pokud dokážete překonat svá vnitřní omezení jako žena, budete moci dosáhnout jakéhokoliv cíle, který chcete.“Foto: Shutterstock, Wikipedia

Čtěte také:

Reklama