V minulém článku jsme si pověděli něco o barvách, které vaše dítko používá při svém výtvarném projevu a o tom, jakým způsobem se v určitém věku výtvarně projevuje.

Vztah dítěte k okolnímu světu a k ostatním může vyjadřovat také umístění malby na stránce. Vyvarujte se však jednoznačných závěrů a spíše posuzujte výkres s humorem.

SVISLÉ DĚLENÍ STRÁNKY
Když je list papíru téměř prázdný
– znamená to, že človíček dokáže málo ovlivňovat své okolí a očekává, že za něho problémy vyřeší ostatní.

Obrázek je uprostřed papíru – dítě prožívá období egocentrismu (což je běžné asi do čtyř let věku), cítí se být středem pozornosti a domnívá se, že se svět točí jen kolem něho.

Kresba je posunuta do levé části stránky – když zůstane volná pravá strana, znamená to, že malíř má potřebu být maminkou opečováván, ochraňován a ubezpečován, že ho mají ostatní rádi.

Kresba zabírá pravou část – dítě je už schopno se odpoutat od rodiny a navázat kontakt s cizími. Získalo důvěru vůči okolí.

VODOROVNÉ DĚLENÍ
Jen dolní polovina stránky
– znamená, že kreslíř přemýšlí konkrétně a prakticky. Po sedmém roku věku může tato tendence skrývat nejistotu, určitou vykolejenost. Možná je pod velkým tlakem rodičovských očekávání a trápí ho obavy, že je nedokáže uspokojit.

Jen v horní části papíru – dítě je nejspíš idealista, který žije ve světě fantazie a snů a očekává, že se jeho každodenní problémy vyřeší nějakým kouzlem.

Stránka zcela zaplněna – malíř bude nejspíše vstřícný, extrovertní typ, který se ve společnosti pohybuje s jistotou. Jestliže nejsou nakreslené postavy dokončeny a obrázek je přesto přeplněný, znamená to, že dítě ještě nedokáže rozlišit určité hranice svého jednání, může být rozmazlené až arogantní.

Dítě dokáže ve své kresbě i velmi jednoduchou zkratkou zakódovat svou výpověď o světě. I obsahová složka kresby nám může napovědět mnohé o tom, co dítě zná, prožívá a pociťuje.

Když už okolo druhého až třetího roku zvládá plynulý pohyb tužky a daří se mu spojit kruh, snaží se napodobit obrysy sluníčka, květiny… Postupně se začínají na výkresu objevovat lidské postavy v podobě hlavonožců. Svůj název získali podle nejdůležitější a největší části namalované postavy – hlavy, protože jí dítě věnuje největší pozornost. Obvykle pak přibudou jako první oči, díky nimž pozoruje svět kolem sebe, považuje je proto za důležité. Zatímco ruce představují touhu ovládat, nohy jsou symbolem vykročení vpřed, a tudíž experimentování.

Kolem tří a půl roku malý malíř začíná ztvárňovat trup, který do té doby ignoroval, protože si neuvědomoval schéma své postavy. Po čtvrtém roce přibývají detaily, na obličeji se objevují ještě nos, ústa, obočí.

U pětiletého malíře se postava vylepší o vlasy a uši, s blížícími se šesti lety přibude na postavách oblečení rozlišující i jejich pohlaví.

Na obrázcích ustupuje s věkem fantazie, dítě se snaží co nejvěrněji zobrazit realitu. Teprve desetiletý tvůrce dokáže ztvárnit kompletní postavu.

A nakonec ještě pár rad pro správný začátek…
Nakupte dítěti dostatek větších papírů. Vykliďte stůl a nechte mu velký prostor. Umožněte dítěti využívat různé techniky kreslení: od pastelek přes vodovky, tempery, voskovky až po křídy, slupovací barvy nebo i barvy na textil. Nejmenší dětičky mohou malovat prstíky.
V každém případě by mělo mít dítě ve výběru techniky naprostou svobodu. Zabraňte mu gumovat, protože by měly být obrázky co nejvíce spontánní. Nechte ho vybrat si námět, jen když od vás bude chtít poradit, doporučte mu zobrazit rodinu. Pak můžete s dítětem probrat, kdo je nejspokojenější, kdo je smutný, atd.

Při malování a povídání o obrázcích neztrácejte trpělivost a dobrou náladu.  


Podle časopisu pro maminky Betynka zpracovala