Při malování na sebe dítě prozradí, jak vidí sebe i ostatní, i jak se cítí. Jestliže chcete pochopit, co vám prostřednictvím obrázku chce dítě sdělit, je dobré znát alespoň některé informace o dětském kreslení…

Rodiče hrdě sledují první čáranice svých malých výtvarníků a vystavují si je v obývacím pokoji. Dnes už víme, že kresba malých dětí odráží jejich prožitky, smyslové vnímání, náladu, ale i rozumovou vyspělost. Rodiče by měli být dobrými pozorovateli, ale nesmějí příliš dotírat a přikazovat náměty. Je třeba respektovat tempo konkrétního dítěte, do ničeho ho nenutit. Je dobré si o dokončeném obrázku popovídat, povzbuzovat dítě k dalším uměleckým výtvorům.

Dnes vám nabízíme malého průvodce, který by vám měl usnadnit proniknutí do kouzelného světa dětské fantazie.

Kolem jednoho až jednoho a půl roku začne batole vyhledávat všechny vhodné objekty, na které se dá čárat. Nejdříve pouze pro radost z pohybu tužky, kterou zanechává stopu na papíře, jako by chtělo především pokořit jeho bělobu. Ale jeho výtvarným projevům neuniknou ani stěny, nábytek…
Maličký touží po sobě zanechat nějakou viditelnou stopu. Ještě u něho není vyvinuta souhra mezi rukama a očima, tužku drží neobratně celou rukou.

Kolem druhého roku věku se zdokonaluje vizuomotorická koordinace, takže malý umělec dokáže už čím dál lépe ovládat pastelku, umí ji nadzvednout a vrátit na stejné místo, přestává hodně rýt na papír.

Tříleté dítě zobrazuje nejen své vnitřní pocity, ale kombinuje je už s vnější realitou. Bohatost jeho výtvorů v tomto období souvisí s výchovnou stimulací rodičů, odráží láskyplnou spolupráci dítěte s dospělým. Výtvarný projev je v tomto věku velmi důležitý, protože se stává prostředkem osvojení si představy o psaní.
Až do šestého roku na výkresech ztvárňuje, co umí a co chce, ještě ho neinspiruje okolí. Nežádejte po něm proto, aby nakreslilo strom, který vidí za oknem, protože se může obávat, že to nezvládne a hrozí, že se bude bát kreslit.

Od šesti let porovnává dítě osvojená obecná schémata s realitou, zaměřuje pozornost na zachycení detailů v odpovídajících proporcích, jednotlivé podrobnosti však vyplývají spíš z toho, co dítě ví, nikoliv z toho co vidí. S postupujícím věkem má větší tendenci kopírovat skutečnost.

OBLÍBENÉ BARVY
Při malování používají děti nejraději modrou, červenou, žlutou, popřípadě zelenou. Do druhého roku preferují malí umělci nejvíce modrou, hnědou a černou, protože po sobě zanechávají nejvýraznější stopy.

Modrá – vyjadřuje klid a pohodu. Děti, které ji upřednostňují, dávají najevo, že touží po zacházení, které respektuje jejich tempo, a nesnášejí pocit, že jsou k něčemu tlačeny.

Zelená – je středobodem mezi teplými a studenými barvami, protože se skládá ze žluté a modré. Naznačuje flexibilní povahu malého umělce. Snad i vhodné naladění ke zdolávání překážek. Jestliže ji ale dítě používá příliš často, může také naznačovat, že je v trvalém napětí a nejistotě.

Žlutá – je velmi živá barva, jejímž prostřednictvím dítě naznačuje, že je rádo ve společnosti. Je typická pro veselé a přátelské děti. Pokud dítě používá výhradně tuto barvu, nebo ji kombinuje s červenou, může to naznačovat jeho sklon k povrchnosti, i to, že málo přemýšlí a spíše jen vyhledává stále nová dobrodružství.

Červená – reprezentuje spotřebu energie, tudíž povahu dítěte, které není ani chvilku v klidu. Touží po úspěchu, má rádo konkurenci a soupeření. Příliš červené může naznačovat agresivní charakter a vůdcovské sklony.

Hnědá – je barva půdy, znovuzrození, radosti ze života. Dítě, které tuto barvu často používá, naznačuje, že má potřebu se cítit dobře po fyzické stránce (například v případě dlouho nemocných dětí).

Černá – představuje opozici, typické „ne“ dvouletých, neklid a rebelantství adolescentů. Dítě, které používá ve velké míře černou, prožívá období vzdoru a cítí se být samo proti všem.

Dejte si pozor na to, abyste neposuzovali pouze jeden výkres. Představu o tom, jaké barvy vaše dítě nejvíce používá, si můžete udělat až posouzením mnoha obrázků za delší časové období, třeba měsíc.  

Příště se dozvíte co prozradí umístění kresby na papíru a co jsou to hlavonožci...


Podle časopisu pro maminky Betynka zpracovala