SOS bývá obvykle označováno za mezinárodní signál nouze, vysílaný v Morseově abecedě. Skutečnost je ovšem trochu jiná. Původně vůbec nešlo o písmena Morseovy abecedy. Tři tečky, tři čárky a tři tečky začaly být jako nouzové volání používány v Německu v roce 1905 bez souvislosti s Morseovou abecedou. Teprve později se tento signál začal označovat SOS, protože odpovídal těmto třem písmenům, a bylo tak snazší si ho zapamatovat. 1. června 1908 pak byl signál SOS přijat jako mezinárodní tísňové volání.

Bezdrátové telegrafy
S vynálezem telegrafu se začal nejprve na souši používat ke komunikaci systém takzvaných teček a čárek - krátkých a dlouhých signálů - tedy abeceda, nazvaná podle svého vynálezce Samuela Morseho. Na lodích se ovšem stále komunikovalo s pomocí nejrůznější vizuální signalizace - světel a vlajek. Když vznikla první rádia, nazývaná „bezdrátový telegraf“, stalo se použití Morseovy abecedy konečně možným i na moři. Z počátku však neexistovala žádná mezinárodní komunikační pravidla. Ta byla stanovena až na první radiotelegrafické konferenci v Berlíně roku 1903. V té době však ještě nedošlo ke stanovení jednotného nouzového volání. Používaly se především jakési „přepisy“ vlajkové abecedy do morseovky - v USA to byl především signál NC - čárka, tečka, čárka, tečka, čárka, tečka. Známým voláním o pomoc bylo také CQD - čárka, tečka, čárka, tečka, dvě čárky, tečka, čárka, dvě tečky. Někdy se také v Morseově abecedě prostě vysílalo anglické „help“.

soutěž - citát: tři věci

Německá signalizace
V Německu byly v roce 1905 zavedeny pro námořní komunikaci tři základní signály - šest čárek znamenalo „přestaňte vysílat“ - tento signál využívaly především pobřežní stanice, když chtěly umlčet lokální komunikaci. Tři tečky, tři čárky, tečka byl tázací signál, používaný loděmi, když na sebe potřebovaly upozornit nějakou pobřežní stanici. Tři tečky, tři čárky, tři tečky byl signál nejvyšší nouze, který lodě vysílaly jako sekvenci do té doby, dokud toho byly schopny, nebo dokud se neobjevila pomoc.

Mezinárodní SOS
Brzy se ukázalo, že signál SOS je nejsnáze rozeznatelný v šumu a neplete se s jinými signály, a tak se už v příštím roce začalo jednat o jeho mezinárodním přijetí. K tomu došlo 1. června roku 1908. Označení SOS však dostal signál až později a například v USA na počátku dvacátého století býval přepisován jako S5S, protože v místním kód byly tři čárky symbolem pětky. Poprvé byl tento signál využit lodí Slavonia 10. června roku 1909. Ale přesto, že se nouzové volání SOS stávalo čím dál tím známějším, byl stále ještě používán i starší signál CQD. Ještě v roce 1912 vyslali operátoři na potápějícím se Titanicu SOS jen jednou a dále vysílali CQD.

Napište SOS
Na rozdíl od staršího CQD, které se vysílalo jako jednotlivá písmena, se SOS vysílá jako nepřetržitá sekvence. Přesto že se v pozdějších letech objevily pokusy zavést nějaké další obecné signály, zůstal skutečně používaným pouze signál SOS. Vstoupil do povědomí lidí natolik, že bývá někdy využíván i při světelné signalizaci nebo v psané či verbální formě. Výhodou SOS v psané formě je, že se stejně dobře dá přečíst i „vzhůru nohama“, což je důležité zejména při pohledu z letadla.

Spaste naše duše
Různé způsoby rozšifrování signálu SOS jsou pozdějšího data a vznikly až dodatečně. Asi nejznámější je anglické „Save Our Souls“ - spaste naše duše. Používaly se ovšem i jiné větičky - například „Save Our Ship“ - zachraňte naši loď, „Survivors On Ship“ - přeživší na lodi, nebo „Save Our Sailors“ - zachraňte naše námořníky. Mezi vtipnější pak patří „Sink Or Swim“ - utop se nebo plav, „Send Out Someone“ - pošlete někoho, nebo „Save Our Skins“ - zachraňte nám kůži.

S rozvojem možností hlasové komunikace byl v roce 1927 přijat signál Mayday jako synonymum SOS. Přesto bylo SOS až do roku 1996 používáno jako prostředek tísňového volání všemi loděmi o výtlaku větším než 300 tun. Poté byla Morseova abeceda na lodích nahrazena globálním námořním a tísňovým systémem GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System).

Pamatujete si morseovku? Dokázala byste v ní komunikovat? Zkoušela jste se někdy dorozumět pomocí morseovky? Umíte nějaké jiné systémy - třeba signalizaci pomocí vlajek?

Reklama