Začaly nám letní prázdniny a s nimi výskyt záhadných kruhů v obilí. První se objevil u Boskovic! Víte, co se za těmito kruhy, obrazci různých tvarů a velikostí skrývá? Jak jejich původ vysvětlují vědci? Proč se stále pracuje s mnoha teoriemi, avšak žádná není prokazatelně potvrzená? Na otázky nám odpověděl Pavel Miškovský, mluvčí známého projektu Záře a bývalý šéfredaktor Ženy-in!

 

První letošní „agrosymbol“ se objevil v ještě zelené pšenici na poli u severního okraje Boskovic. Svými rozměry, zabírajícími šířku přes sedm traktorových kolejí patří k těm největším, které u nás byly objeveny. Pohled ze vzduchu odhaluje kruhový obrazec se stylisticky znázorněnou čtyřcípou hvězdicí. Agrosymbol se zdá být vskutku impozantní a přirozeně u lidí vzbuzuje otázku, jak toto mohlo vzniknout? (zdroj:projektzare.cz)

Víte, co se za těmito kruhy, obrazci různých tvarů a velikostí skrývá? Jak jejich původ vysvětlují vědci? Proč se stále pracuje s mnoha teoriemi, avšak žádná není prokazatelně potvrzená? Co na to odborníci, připouštějí, že je to činnost mimozemských civilizací?

Na to jsme se zeptali odborníka, se kterým se velmi dobře známe a rádi ho vidíme! Na otázky odpovídal Pavel Miškovský, bývalý šéfredaktor www.zena-in.cz , mluvčí známého projektu Záře www.projektzare.cz

cx cx

Boskovice. Zdroj foto: www.projektzare.cz

Od kdy se evidují tato záhadné obrazce?
Není to novodobý jev, jak by se mohlo zdát. Existuje např. rytina ze 17. století, na které ďábel kosí dokola pole s ječmenem.

Také z Česka máme zajímavé svědectví staré desítky let: „Mohlo mi být tak 10 let a bydleli jsme tenkrát na okraji Vyškova na Moravě. Děda byl bývalý zemědělec a často mne bral s sebou do polí, kam se chodil dívat, jak hospodaří noví majitelé (JZD). Jednou večer, už byla skoro tma, mi říká: „Vidíš jak to bliká nad polem, zítra tam bude polámané obilí.“ A doopravdy jsem nad polem, v malé výšce tak do dvou metrů, viděl něco, jako když srší jiskry. „Co to je ?“ zeptal jsem se. „Elektrika. Klasy se o sebe třou, a když je sucho tak se to nesvede do země, protože jsou suchá stébla. A když je toho moc a nad ránem začne vlhnout vzduch, tak se to vybije přes klasy do země. „ Druhý den ráno jsme se tam šli s dědou podívat a někde uprostřed lánu bylo kolo tak 10 m v průměru, jak odměřené kružítkem. Když jsem se zeptal, proč se to tak krásně vytvořilo, tak mi to děda vysvětlil po svém: „ Jak se ta elektrika vybíjí přes klasy, tak dostanou křeč a ohnou se. „Nikdy jsem to už neviděl, ale vždy si na dědovo selské vysvětlení vzpomenu....“

Jak si je lidé dříve vysvětlovali?
Přisuzovali je vílám tančícím v obilí, čarodějnicím letícím na koštěti přes pole a podobně. Kultura, společnost a víra se samozřejmě změnila a my je dnes nejčastěji přisuzujeme mimozemšťanům.

Nalézají se jen na polích, v určitých plodinách?
Nejčastěji se kruhy objevují v obilí, ale známe i obrazce v kukuřici, trávě, na sněhu či v ledu.

kruhy

Jak si jejich vznik vysvětlujete dnes?
Přikláníme se k tomu, že přes 90 procent obrazců je padělaných, tedy vyšlapaných lidmi. Je spousta skupin, které se k tomu veřejně přiznávají, točí videa, fotí se v poli ve velmi složitých formacích se špagáty a prkny. Bohužel je to i případ formace u Boskovic.

Obrazce, které považujeme za pravé, jsou většinou velmi jednoduché kruhy, spíše elipsy, často skryté uprostřed pole a objevené jen náhodou. Příčinu jejich vzniku bohužel zatím neznáme.

Jaká je nejšílenější teorie a naopak nejreálnější?
Asi bezkonkurenční nejšílenější teorií je ta, že obrazce vytvářejí pářící se ježci, kteří v tranzu pobíhají mezi klasy. Velmi reálná je naopak ta, že jde o nějaký přírodní jev – vzdušný vír, elektrostatický náboj a podobně, či dokonce kombinaci takových jevů. Bohužel takový náboj vydrží přinejlepším pár hodin a velmi špatně se měří – během té doby se do kruhu obvykle nikdo nedostane. Uvažuje se i o vlivu podloží, prehistorických staveb a podobně. Vše je ale otázka dalších pokusů, které v projektu Záře nyní chystáme.

Je to častý jev?
V 90. letech se v Česku objevovaly kruhy po desítkách, když zájem lidí opadl, jsou to nyní každé léto už jen jednotky. Za kolébku kruhů je ale oprávněně považována Velká Británie, kam jezdí každoročně za agrosymboly celé zájezdy.

Je s těmito obrazci pro tebe samotného spojena nějaká záhada?
Většinu ze záhad spojených s kruhy se nám podařilo vysvětlit. Kdysi jsme třeba měřili radioaktivitu v obrazcích, a pokud byla někde lehce zvýšená, byl to poprask. Je to samozřejmě nesmysl, protože přirozená radioaktivita v místě i čase kolísá a její drobné zvýšení nedokazuje vůbec nic. Ale obecně bych moc rád přišel na to, co se za fenoménem crop circles skrývá. Vysvětlení vzniku kruhů v obilí, které jednou musí přijít, však musí být reálné a nesmí používat nahrazení za jinou záhadu.

Pokud by naše čtenářky nějaké takové obrazce objevily, co by měly udělat?
My máme sice postupy vyhodnocování obrazců, různé metody testování odebraných vzorků a zkušenosti, ale to, co se nám poštěstí jen výjimečně, je příležitost dostat se na místo obrazce co nejdříve po jeho vzniku, než tam zničí všechny stopy a důkazy masa návštěvníků a zvědavců. Proto nás ideálně kontaktovat přes náš web.

kruhy

A pokud se rozhodnete obrazec prozkoumávat sami, postupujte podle stručného návodu a poté nás kontaktujte:

1. Zaznamenejte přesnou polohu obrazce včetně příjezdové cesty do jeho blízkosti.
2. Pořiďte podrobnou fotodokumentaci – zajímá nás celkový vzhled obrazce (pokud je možný z nějakého vyvýšeného místa), detaily středu obrazce, podrobné snímky okrajů obrazce, detaily stébel.
3. Změřte a zakreslete rozměry a orientaci ke světovým stranám.
4. Odeberte vzorky stébel – alespoň 10 kusů spodní části stébel (první dvě kolénka) z obrazce a 10 kusů z místa mimo obrazec. Pokud vezmete i další vzorky (např. klasů), je třeba vždy brát kontrolní vzorek i mimo obrazec.
5. Všímejte si těchto detailů: stopy v půdě (pod obilím) a ve středu kruhů, okraje obrazce (padají stébla z okrajů zpět do obrazce, nebo jsou vtlačeny mimo něj do okolního porostu?), různé směry položení stébel, jak se chovají jiné rostliny (plevel) v obrazci a další neobvyklé věci.

Co je projekt Záře

Projekt Záře je první celostátní akce, zaměřená na zaznamenávání a vyhodnocování poznatků o UFO. Vznik projektu byl inspirován snahou o získání věrohodných a ověřitelných informací o UFO fenoménu, neboť všeobecná znalost o tomto jevu je u nás dosud velmi povrchní a ovlivněná jak bývalou propagandou v naší zemi na straně jedné, tak neseriózními informacemi na straně druhé. Spolu s informacemi o UFO se začaly v projektu shromažďovat i informace o dalších anomálních jevech (jako např. kruhy v obilí, fenomén spontánního hoření osob, či pády neobvyklých substancí na zem), začal se projekt Záře systematicky zabývat i těmito otazníky.

Více na: www.projektzare.cz

 

Reklama