Do krajiny vyčnívající pískovcové skály upoutají vaši pozornost už zdaleka. Co všechno skrývají, však zdálky neodhalíte. Místo skalního hradu s vytesanými místnostmi a úžasným výhledem do kraje stojí za to navštívit.

V Českém ráji se nacházelo šest skalních hradů, do dnešní doby se dochovaly už jen tesané světničky hradů Klamorna, Hynšta a Drabské světničky.

Na poslední zmiňované místo jsme se vypravili.

Zvláštní jméno?

Původ názvu tohoto hradu je stejně tajemný jako jeho historie. Jeden z pramenů tvrdí, že název pochází ze slovesa drápati, což ve staročeštině znamená tesat. Další variantou je odvození názvu od slova drabové neboli loupežníci, kteří se zde údajně ukrývali.

xxx

 

Minulost

Přesné datum založení hradu zůstává stále utajeno. Doposud se nenašly žádné písemné dokumenty, dle kterých by šlo datum založení přesně určit. Dle archeologických nálezů je doloženo osídlení Drábských světniček již ve 13. století, vznik hradu byl odhadnut na 15. století.

ds7

V současnosti zůstalo z hradu už jen mnoho vytesaných světniček, které dříve sloužily jako zásobárny, lidé žili v dřevěných obydlích, která byla na skalách vybudována, ta se už ale nedochovala. Okolo roku 1430 zde pobývali Husité, po bitvě u Lipan byl hrad opuštěn. V době třicetileté války se zde ukrývali obyvatelé okolních vesnic a během druhé světové války zde přebývali partyzáni.

Drábské světničky jsou volně přístupným místem, což je na jednu stranu velice příjemné, na druhou stranu však časté návštěvy turistů skalám nesvědčí. Velkou měrou přispívá k devastaci I působení podnebí. Drábské světničky se tak mění. Aby byla podoba světniček uchována i pro další generace, je v Mnichově Hradišti umístěn model hradu.

xxxxxxx

V 19. století vznikl dnešní turistický přístup z jihu, byly propojeny skalní bloky soustavou žebříků a schůdků. Člověk má tedy možnost všechno si důkladně prohlédnout a pokochat se úžasným výhledem do krajiny.

xxxxxxxxxxx

 

Kudy tam…

  • Autem

Dálnice R10, sjezd na 58 km u Mnichova Hradiště směrem na Kněžmost. Dále v obci Boseň odbočit vlevo na Dneboh. Za hradem Valečov je možno odbočit doprava na Mužský a dojet až na parkoviště u restaurace Krásná vyhlídka (GPS 50°31'58.072"N, 15°2'57.938"E). Odtud je trasa značena červeně, půjdete téměř po rovině asi 1 km.

Druhá varianta je pokračovat z Bosně až za Dneboh a zde zaparkovat hned za obcí na přírodním parkovišti (GPS 50°31'43.803"N, 15°1'43.259"E). Trasa je značena modře, je kratší než ta první, ale je značně strmější.

  • Vlakem

Ze zastávky vlaku Březina (trať Mnichovo Hradiště–Turnov) je trasa značena žlutě, dále se pak mění ve společnou modrou a červenou trasu, která vás dovede až na místo .

Mapu zobrazíte kliknutím na obrázek

mapa Drábské světničky

Zajímavé stránky o skalních městech

 

Reklama