Bible není jen velkou knihou pohádek, jak by si někdo mohl myslet. Přes to, že byla mnohokrát upravována a podle potřeby přepisována a měněna, čímž ztrácí na věrohodnosti, patrně ji lze pokládat v některých statích za kroniku…

Obrovská věc, před lety nalezená na Araratu ve výšce 3 962 metrů nad mořem, o které se hned od nálezu spekulovalo jako o možné Noemově arše, je podle posledních zjištění a pod okem moderních přístrojů a rentgenů skutečně loď!

d

A ne malá.

Plavidlo velké zhruba jako jedno a půl fotbalového hřiště konstrukčně připomíná loď bitevní. Je dokonale řešena s mnoha kójemi a patrová.

Část Bible o potopě světa bude asi pravda...

Obrovská záchranná akce

Podle bible se zhruba před 5 000 lety Bůh rozhodl, že zničí svět, protože se nepovedl a lidé jsou špatní. Přece jen se mu ale nechtělo celé své dílo úplně vygumovat, a tak si vybral Noea, kterému o svém záměru řekl. Také mu přesně nadiktoval, co má udělat.

Postavit obrovskou loď a na její palubu vzít od každého živočišného druhu po páru. Sám si směl vzít svou rodinu. Noe podle řádků, které si přečteme v Knize knih, skutečně poslechl. Potopa přišla a všechno pohřbila. Sedmnáct dnů to trvalo, a pak Noemova archa spočinula na hoře Ararat.

Noe, jeho žena, jejich tři synové a jejich manželky. To je osm lidí přeživších zkázu. A také stovky zvířat, které bezpečně vyvedli na souš.

No a jak se zdá, je to pravda.

Podle posledních výsledků, které hlásí laboratoře, jde o loď obřích rozměrů z vrstveného dřeva starou 4 800 let.

s
obrázky: wikipedia a Archeologie.cz

Vědci zde nalezli spodní prostory, které se lépe zachovaly, protože se na ně zhroutily prostory vrchní. Objevili částečky nánosů zvířecího trusu, chlupů, úlomky paroží a jiných pozůstatků mnoha živočichů.

Radarovým snímáním bylo odhaleno, že loď byla nýtována poměrně dost moderní technikou. Na snímcích vědci hleděli na stěny, dutiny i dveře blízko jižního konce a rampy. U přídě byly dvě válcové nádrže vysoké 4 metry s kovovými obručemi kolem obvodu.

Tato část Bible patrně nelže.

  • Zbývá ale zodpovědět hodně dalších otázek, protože onen Bůh, který potopu ohlásil, bude mít jméno a ona potopa bude mít původ.
  • Noe tohle veledílo nepostavil sám a znalosti například o stavbě a znýtování tak veliké lodi, která by snesla takovou zátěž, museli lidé někde vzít.
  • Navíc si zkusme představit, jak se jim asi podařilo vyhledat a nalodit takové množství živočišných druhů a vytvořit pro ně odpovídající podmínky.

Myslím, že fakt, že Noemova archa existovala, před nás pokládá podstatně víc nejasností, než kdyby to byla jen fikce.

Jsme rozumní a víme, že při znalostech a stupni technických možností lidí před 5000 tisíci lety je realizace celého projektu přinejmenším sporná. Ale archa existuje!

Takže, možná o té době nevíme zhola nic.

Kolik věcí z Bible se ještě ukáže jako fakt?
A kolik informací církví z Bible odstraněných mlčí v prachu vatikánských archivů?

Reklama