Mnozí historikové považují za nejtajemnější a nejmagičtější umělecký sloh gotiku. Středověký sloh, navazující na sloh románský. Proč tomu tak je? Co je na gotice tajuplného?

Tak třeba už samotný název

Historikové a znalci uvažují o třech etymologiích tohoto jména: keltské, řecké a kabalistické.

  • Keltsky goat znamená strom, ar-goat pak země strom: a gotická katedrála se staví goaticky, tedy na dřevěném rámoví.
  • Řecká etymologie předpokládá, že jde o umění goetické, tj. magické, z řeckého slova goés, goétis, goéteia - čaroděj, kouzlo, čarodějnictví.
  • Třetí možnost je odvozenina od výrazu art gotique, podle argotu, což byl původně jazyk kabalistů a alchymistů.

Kde se vzala gotika?

Zatímco původ románského slohu je znám a dá se sledovat od stavby ke stavbě, od období k období, historie gotiky není vyřešena dodnes. I když byl lomený, pro gotiku typický, oblouk znám už od konce 11. století (objevili jej pravděpodobně v klášteře v Cluny), dlouho nebyl používán.

Znovu se objevil až kolem roku 1130 (letopočet, který je s rezervou považován za počátek gotického slohu). Objevil se však rovnou na několika místech najednou. Gotika tak propukla náhle, jako by přišla už předem hotová a úplná. Bez předchozích pokusů a omylů. Jako by všudypřítomní stavitelé byli najednou vyškoleni, jako by existovala škola, ve které se tento sloh vyučoval, jako by existoval záměr tento stavební sloh rychle rozšířit z původně cisterciáckých klášterů do několika zemí Evropy, především pak její západní části.

Jako by duchovní síly v pozadí tohoto jevu očekávaly od lomeného oblouku významný religiózní účinek. Gotika dodnes zůstává jedním z nejtajemnějších a nejobdivuhodnějších uměleckých slohů.

Některé známé gotické stavby

baz

Bazilika Saint-Denis byla první významnou stavbou, jejíž převážná část byla vystavěna v gotickém slohu. Po staletí sloužil jako pohřebiště francouzských králů.

 

notrdam

Notre Dame v Paříži, tato katedrála symbolem Paříže a jednou z nejvýznamnějších sakrálních staveb rané gotiky.

 

benaaa

Dóžecí palác v Benátkách byl sídlem benátských dóžat. Jde o největší světskou stavbu, bohatě zdobenou gotickými, renesančními a klasicistickými prvky.

 

katedrala

Katedrála Sv Víta v Praze. V této gotické podobě ji založil Karel IV. v r. 1344. Jde o nejvýraznější stavební i duchovní památku hl. města Prahy.

Zdroj: Velká kniha magie a čarování, REGIA, 2000 a wikipedia.cz

Čtěte také:

Reklama