V chráněné krajinné oblasti Český kras, poblíž známých Koněpruských jeskyní, na vrchu zvaném Kotýz, se nachází vstupní jeskynní brána, zvaná Aksamitova. Je opředena řadou pověstí a nevyjasněných tajemství.

Aksamitova brána a pověsti

Jedná se o pozůstatek bývalé jeskyně, která zanikla propadnutím stropu. Stát zůstala pouze vstupní brána, která co do velikosti nemá na území Českého krasu konkurenci. Vztahují se k ní i zajímavé pověsti. Třeba o studentovi, který tu pronásledoval lišku a ocitl se přitom v podzemním bludišti, z něhož nemohl po několik hodin najít cestu zpátky.

brana

Hodně pozornosti poutají také četné zkazky o horách zlata, šperků a dalších pokladech ukrytých v podzemí. Hledači skrytého bohatství sem nachází cestu už několik století. Překážkou k dosažení pokladu by jim mohl být velký černý pes, který údajně poklad hlídá, ale ještě nikdy nebyl spatřen, stejně jako nikdy nebyl objeven onen pohádkový poklad.

Pravěké hradiště

Pravdivé je však tvrzení, že na Kotýzu se nacházelo pravěké hradiště, které bylo osídleno už od doby bronzové, a také že v samotné jeskyni Ve vratech byla objevena řada archeologických nálezů, z nichž nejstarší pochází z doby kamenné. Vyskytuje se i názor, že na tomto místě opředeném tajemnou atmosférou a přítomností dávných bohů provozovali své náboženské obřady Keltové.

Už samotné utváření jeskyně naznačuje, že tudy by opravdu mohla vést cesta do neznámých prostor. Aksamitova brána bývala kdysi sice obyčejnou jeskyní, později se ale její klenba nedaleko od vchodu zřítila, takže zůstal jen vstupní skalní oblouk. Podivné je ale to, co se nachází pod ním: závrt mířící do hlubin naznačuje, že tam někde dole může být pokračování chodby, nebo dokonce spodní patro podzemního systému.

vyvrt

Cesta k Aksamitově bráně

Aksamitovu bránu naleznete nedaleko obce Králův Dvůr v okrese Beroun. Z části Králova Dvora, která se nazývá Popovice (je zde i železniční zastávka), se vydáte po žluté turistické značce, která vás zavede nejprve ke Koukolově hoře a dále již jdete po naučné stezce Koukolova hora - Kotýz. K Aksamitové bráně se dostanete po vystoupání prudkého kopce.

cesta

mapa

 

Zdroj: Jan Novák: Tajemné Česko, nakl. XYZ 2010 a wikipedia

Čtěte také:

Reklama