Tady pracoval Mirek, můžete si pomyslet, až se budete procházet pěšinkami pražské botanické zahrady. Těžkou fyzickou práci si sám vybral. Brzy však zjistil, že si bude muset přece jen najít něco jiného. Už ho tu nenajdete. Je to šikovný kluk, fotí, pracuje na počítači… brzy objevil práci v komunikační agentuře. Celkem normální příběh, řeknete si, a to je na něm právě to nejlepší! Celkem normální příběh je vlastně úspěchem… pro člověka, kterého společnost snadno odsune někam za obzor – mimo normalitu, pro člověka s mentálním postižením.

 

Sehnat práci. Bylo by bláhové si myslet, že stačí zkusit pár telefonů, pak se někam dostavit a začít pracovat. Problém může být jen cesta do zaměstnání hromadnou dopravou nebo obtíže v komunikaci s novými lidmi. Třeba jste začali uvažovat, jestli je ve vaší firmě práce pro člověka s postižením. Ale víte vůbec, jak takového člověka najít? Možná bude potřebovat asistenta, kdo ho zajistí a zaplatí?

 

Soutěž lak: „V humoru se blbost nedá schovat. Zatímco vážně řečená blbost může vypadat dokonce jako důvod k zamyšlení...“

 

Jakmile se začnete zajímat o podporované zaměstnání u nás, ať už jako zaměstnanec nebo zaměstnavatel, narazíte nejen na jiný svět, ale především na spoustu závor. Závor v našich hlavách. Máme otevřeno?, o. s.  – ptá se už ve svém názvu sdružení, které se snaží odstranit závory na obou stranách. Proto nabízí nejen informace, ale i profesionální pomoc klientům i jejich zaměstnavatelům.

             

Vezmeme to popořadě. Už pro malého človíčka třeba s diagnózou autismu může sdružení něco udělat. Od roku 1998 funguje program Jiné odpoledne, který umožňuje dětem od 5–18 let trávit volný čas v libovolném kroužku vrstevníků za pomoci asistenta placeného sdružením. Vrůstání do světa lidí bez postižení je tak mnohem přirozenější, než tomu mohlo být dřív. A pro generaci dnešních dětí tak nebude nijak zvláštní spolupracovat i v dospělosti nebo na škole s kolegou, který je trochu jiný. Kdo není?

 

 

V 16 letech se může klient zapojit do Akce Pontony. Získá tak dobrovolníka, který mu pomáhá splnit konkrétní úkol na cestě k samostatnosti. Zacházení s penězi, užití MHD, povědomí o občanských právech a povinnostech… I pro klienty, kteří nepracují, je získání takových dovedností a tréninku velikým zkvalitněním osobního života.


O pracovně tréninkovém programu v kavárně Vesmírna jsme na stránkách ž-in už psali. (//zena-in.cz/rubrika.asp?idc=20369&id=5 ) První cestu k nezávislosti mohou klienti zakusit v příjemném prostředí, které zároveň sami pomáhají vytvářet. Zpočátku může klient/zaměstnanec počítat s velkou oporou, která se však postupně uvolňuje. Na konci programu by měl být klient připraven hledat zaměstnání na otevřeném trhu práce.

Zájemci o skutečné zaměstnání mohou využít tranzitní program. Současná koordinátorka dokázala program otevřít i zájemcům, kteří neprošli programem Vesmírny! Začala pořádat Job kluby, na kterých se scházejí zájemci o práci s postižením i bez něj. Navzájem si vyměňují zkušenosti a postřehy. Klientům je poskytována nejen podpora při hledání práce a přípravě na pohovor, ale také osobní asistence po dobu nutnou k zapracování. Sdružení navíc pomáhá zaměstnavatelům s výkladem legislativy, s úpravou pracovního místa, vyřízením vstupních formalit a je kdykoli k dispozici při řešení jakýchkoli problémů, které při zaměstnávání lidí s mentálním postižením  mohou  vzniknout.

Toto všechno by nebylo možné bez propojení světa lidí, kteří potřebují pomoci, a těch, kteří chtějí pomáhat! A to se právě sdružení Máme otevřeno?, o. s. daří. Dobrovolnické centrum vyhledává, školí, odborně vede a podporuje všechny, kdo mají zájem pomoci. Zprostředkovává dobrovolníkům uplatnění dle jejich zájmu a možností nejen ve svém programu Akce Pontony, ale také pro jiné potřebné organizace. 

Chcete se dozvědět víc? Využijte Informačně poradenské centrum fungující v rámci celé České republiky pro člověka s mentálním postižením, jeho blízké, média i širokou veřejnost. (Máme otevřeno?, o. s. Hradešínská 47, 101 00 Praha 10, tel.: 271 732 046, e-mail: poradna@mameotevreno.cz )

Nechcete zůstat stranou? Hledejte na stránkách www.mameotevreno.cz nebo www.dobromysl.cz , jak i vy můžete udělat společný prostor větší. Objevte tajemství benefiční hry,  pošlete dárcovskou sms ve tvaru DMS mameotevreno na číslo 87777 nebo se staňte členem klubu Kosmos.

 

Nebo vezměte děti do herny v kavárně Vesmírna a pořiďte si tam krásný diář, ve kterém se naši přední spisovatelé zabývali tématem Být jiný.Tento diář budete také moci vyhrát ve vánoční soutěži a potěšit s ním sebe i své blízké. Jiné příběhy vám na ž-in určitě ještě nabídneme. Právě před Vánocemi je možná dobré se zamyslet: Máme otevřeno?

Další články o sdružení Máme otevřeno?, o. s. a zajímavých akcích sdružení uveřejněné na stránkách ž-in najdete například zde:

 

//zena-in.cz/rubrika.asp?idc=33083&id=5

//zena-in.cz/rubrika.asp?idc=22620&id=8

//zena-in.cz/rubrika.asp?idc=23505&id=8

Reklama