Může být něco více reprezentujícího ženy než Český, bývalý Československý svaz žen? Ještě než odpovíte, že rozhodně může, přiznám se, že jde o otázku řečnickou. I když scestná není. Podle policejních statistik totiž roste kriminalita žen, a tomu odpovídá i situace v jejich svazu. Ženy vždy byly spíše pachatelkami hospodářské trestné činnosti než té násilné. A předsedkyně Českého svazu žen, Zdeňka Hajná, je toho zřejmě pěkným příkladem. Ačkoliv rozsudek ještě nepadl, takže zatím je podle právních norem čistá jako lilium.

Ženy se emancipují i ve zločinu
Kromě řady nesrovnalostí v účetnictví a záhadného zmizení nemalého majetku svazu žen probíhá od roku 2005 pod záštitou tohoto svazu projekt Equal, jehož cílem je pomoci ženám sladit své mateřské a pracovní povinnosti. Výsledky miliony podpořené akce jsou však mizivé. Možná, že paní předsedkyně pojala emancipaci žen spíše v duchu výzkumu forenzní psycholožky Šárky Blatníkové. Ženy se totiž podle výsledků této studie emancipují nejen v pracovní sféře, ale i ve zločinu.

Kavalírská hypotéza
Na ženy v ČR připadá třináct procent z celkové kriminality, což stále ještě není příliš, ale číslo pomalu roste. Od devadesátých let už stouplo téměř dvojnásobně. Navíc je třeba počítat s takzvanou kavalírskou hypotézou, podle které se policisté – většinou muži – chovají k podezřelým ženám podvědomě shovívavěji než k stejnému pohlaví, a tak je odhalených a usvědčených žen na počet pachatelek procentuálně méně než mužů.

Především hospodářská...
Jak již bylo řečeno výše, specialitou žen je stále ještě hospodářská trestná činnost, na které se podílí téměř z jedné třetiny, naopak nejméně páchají delikty mravnostní. Při násilné trestné činnosti bývají ženy často spolupachatelkami, které ke zločinu přesvědčí jejich partner, ať už příslibem luxusu, nebo psychickým a někdy i fyzickým nátlakem.

Svatba jako pojistka
Výzkum Šárky Blatníkové nepotvrdil předpoklad, že zločinů se častěji dopouštějí ženy z rozvedených rodin. Naopak, tři čtvrtiny pachatelek pocházely z rodin úplných. Ale jako jakási „pojistka proti zločinu“ zřejmě slouží vlastní svatba – jen třináct procent všech pachatelek bylo vdaných. Ženy za mřížemi také nebývají žádné puťky domácí – většina z nich umí okouzlit, snadno navazují povrchní vztahy, ale do hlubších citových vazeb se nechávají zatáhnout jen málokdy. Bávají chladné a sobecké – jediný, na kom jim záleží, jsou často ony samy. Výjimku pak tvoří kategorie žen, které se dopouštějí zločinů z lásky – například aby finančně zajistily své děti nebo pomohly partnerovi.

Za vzrůstající kriminalitu žen může zřejmě paradoxně i jejich celková emancipace – ženy zkrátka mají více příležitostí ke zločinu, především v hospodářské sféře.

Zdroj statistik ZDE.
Další zdroje:
www.ok.cz, iDNES.cz

Co myslíte, chovají se policisté opravdu k ženám kavalírsky? Máte nějaké zkušenosti s policií ČR? Dobré nebo špatné? Myslíte si, že byste byla schopna zločinu? Co by Vás nejspíš motivovalo?

Reklama