Nevím, jak vnímáte podzim vy, ale já ho mám ráda. Jsem už taková povaha, že i když je hnusně, řeknu si: „To je dobře, že je tak hnusně. Nemusím nikam chodit, zavřu se doma, uvařím si horký čaj s citronem a budu odpočívat.

Jsou mezi námi ale lidé, kteří s přicházejícím podzimem a zimou propadají čím dál více špatné náladě, mračí se na svět a nemají chuť se ani smát. Jde o lidi trpící depresí.
Někteří lidé trpí atypickou depresí, která přichází právě s tímto ročním obdobím. Na vině je především ubývání světla.

Co je to vlastně deprese?
Deprese (dříve nazývaná melancholie) je závažná psychická porucha. Každý pátý jedinec ji prožije alespoň jednou za život.
Podle statistických údajů trpí depresí 20 % žen, 10 % mužů a naneštěstí 4 % dětí.
Projevuje se smutnou a sklíčenou náladou, která způsobuje nemocnému nesmírné psychické utrpení. Je provázena sníženým sebevědomím, ztrátou sebedůvěry, beznadějí, pesimistickými výhledy do budoucnosti, bezdůvodnými obavami, úzkostí, myšlenkami na sebevraždu, neschopností se z čehokoliv radovat a nezájmem o cokoliv kolem sebe (člověk sám, rodina, práce, koníčky).
Když se deprese u člověka začne projevovat, zcela rozvrátí jeho dosavadní život.

Léčba deprese
Deprese je duševní porucha, která není vůlí ovlivnitelná. Neléčená může skončit až sebevraždou.
Pokud se nemocný člověk neléčí, může deprese trvat i mnoho let. Ale naopak, léčba pomáhá většině postižených zbavit se průvodních příznaků.
Nejdůležitější pro léčbu je užívání léků – antidepresiv a spolupráce s odborníkem, psychiatrem.

Výskyt deprese v poslední době velice stoupá. V naší republice je ročně nově diagnostikováno kolem pěti tisíc pacientů s depresivním onemocněním a každý rok se jich asi tisíc léčí v psychiatrických zařízeních.

Máte podezření, že trpíte depresí?
A. Kladná odpověď alespoň na dvě ze tří následujících otázek:
1. Jste nadměrně a neobvykle smutný po většinu dne a téměř každý den po dobu dvou posledních týdnů?
2. Ztratil jste zájem a radost z věcí, které Vás obvykle těšily?
3. Cítíte se jako bez energie a nadměrně unavený?

B. Kladná odpověď aspoň na jednu až dvě z následujících sedmi otázek, aby celkový počet byl čtyři kladné odpovědi na uvedených 1O otázek:
1. Ztratil jste svou obvyklou sebedůvěru nebo se cítíte méněcenný vůči jiným lidem?
2. Děláte si nadměrné výčitky z maličkostí nebo máte pocit těžké viny?
3. Vnucují se Vám myšlenky na smrt nebo sebevraždu?
4. Ztratil jste schopnost soustředění a rychlého rozhodování?
5. Máte zpomalené pohyby a reakce nebo jste nadměrně a nepřiměřeně neklidný?
6. Trpíte nespavostí?
7. Trpíte nechutenstvím s váhovým úbytkem?

Hodnocení: Pokud zodpovíte kladně aspoň čtyři z celkových deseti otázek a jsou-li z toho současně dvě z prvních tří odpovědí kladné, je zde určité podezření na depresivní poruchu - vyhledejte proto psychiatra, který jediný může toto podezření potvrdit, či vyvrátit.

Co je příčinou vzniku deprese?
Příčin bývá většinou více. Může jít o poškození mozku, u pacientů bývá nedostatek přenašečů nervových signálů mezi mozkovými buňkami a změna citlivosti nervových zakončení, svůj vliv tady hraje také dědičnost.  

Odborné informace čerpány z http://www.lekarna.cz