V roce 2015 bylo dle statistik Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu (SZÚ) zaznamenáno 413 případů invazivních pneumokokových onemocnění (IPO). Celková nemocnost IPO tak stoupla z 3,2/100 000 obyvatel v roce 2014 na 3,9/100 000 obyvatel. Jedná se tedy o více než 20% meziroční nárůst. Ze statistik zároveň vyplývá, že jak v kategorii dětí do 1 roku života, tak v kategorii do 2 let byla zaznamenána 20% úmrtnost. Přitom k úmrtí došlo jen u neočkovaných dětí.

Ze statistik rovněž vyplývá, že v roce 2015 nedošlo ani k jednomu selhání vakcíny, tj. že by dítě onemocnělo sérotypem obsaženým v očkovací látce. Ohroženi IPO bývají nejvíce děti do 5 let, senioři a lidé s oslabenou imunitou.

pneumokok

Foto: Shutterstock

Loňský rok byl již devátým, kdy byl sledován výskyt IPO v celorepublikovém programu surveillance* invazivních pneumokokových onemocnění. Zároveň byl šestým rokem, kdy bylo zavedeno pojišťovnami hrazené očkování dětí proti pneumokokům. Surveillance databáze spojuje data Národní referenční laboratoře pro streptokokové nákazy a data programu EPIDAT sloužícího k zajištění povinného hlášení, evidence a analýzy výskytu infekčních nemocí v ČR. V roce 2015 bylo do databáze nahlášeno celkem 413 případů IPO. Odborníci však předpokládají, že ne všechny případy IPO se podaří zachytit, skutečné číslo je tak nepochybně vyšší. Celková nemocnost IPO v roce 2015 stoupla na 3,9/100 000 obyvatel oproti 3,2/100 000 obyvatel v roce 2014.

Celková úmrtnost IPO meziročně rovněž vzrostla z 15,4 % v roce 2014 na 16,0 %, což v absolutních číslech představuje 66 úmrtí. Dvě z nich byla zaznamenána v kategorii dětí do 2 let věku, v obou případech se však jednalo o neočkované děti. Celková úmrtnost, tj. podíl zemřelých z celkového počtu nemocných, v kategorii dětí do 2 let věku dosahuje alarmujících 20 %. Ačkoli jsou vakcíny proti IPO hrazeny zdravotními pojišťovnami, klesá proočkovanost dětí proti pneumokokům. Podle odborníků přitom vysoká proočkovanost pomáhá chránit celou populaci, zejména pak seniory. Vysoká proočkovanost vede k tomu, že se děti stávají v menší míře zdrojem nákazy pro seniory a sérotypy obsažené ve vakcínách z populace postupně mizí.

Pneumokoková onemocnění

Onemocnění pneumokokem je rizikové zejména pro děti ve věku do pěti let a může vést k řadě komplikací. Nejčastěji postihuje děti tzv. neinvazivní onemocnění, například zánět středního ucha nebo zápal plic. Výrazně závažnější komplikace mohou nastat při tzv. invazivních pneumokokových onemocněních, kdy bakterie pronikne do krve nebo mozkomíšního moku dítěte. Invazivní onemocnění mají velmi rychlý průběh, mohou zanechat trvalé následky (např. hluchotu, opoždění psychomotorického vývoje dítěte a jiné) a dokonce způsobit úmrtí dítěte.

* Surveillance představuje komplexní a soustavné získávání všech dostupných informací o výskytu určité nemoci či poruchy zdraví v populaci a současně studium všech podmínek a faktorů, které rozvoj a výskyt daného onemocnění ovlivňují.

Reklama