Syndrom barona Prášila je asi veřejnosti poměrně známý. Týká se lidí trpících hypochondrií, kteří si neustále vymýšlí nemoci a pravidelně plní čekárny všech možných ordinací odborníků. Jedná se o duševní onemocnění, které pravděpodobně pramení z chorobné potřeby pozornosti. Své jméno si získal podle aristokrata, cestovatele a dobrodruha Karla Friedricha Hieronyma von Münchhausena zvaného baron Prášil, který proslul svou bájnou lhavostí a neuvěřitelnými historkami z cest, které si vymýšlel.

mo.jpg
Foto: Shutterstock

Takový pacient může samozřejmě být pro své okolí velmi obtěžující, ovšem existuje ještě horší varianta tohoto onemocnění. Takzvaný Münchhausenův syndrom by proxi neboli syndrom barona Prášila v zastoupení. Jedná se o velmi nebezpečnou variantu tohoto onemocnění. Podle kazuistik se týká především matek nebo osob, které pečují o dítě. Jeho příčina není přesně známa, ovšem odborníci se shodují, že se opět pravděpodobně jedná o nezdravou až patologickou potřebu pozornosti a uznání. V praxi to vypadá tak, že zpravidla matka velmi nemocného dítěte dochází pravidelně k lékařům a na oko řeší úzkostlivě zdravotní stav svého dítěte. Ve skutečnosti však dítě záměrně fyzicky poškozuje, aby bylo nemocné. Například mu přidává do jídla léky či jedovaté látky, vpichuje injekce a dalšími způsoby devastuje jeho zdravotní stav.

Typické znaky syndromu barona Prášila v zastoupení

  • Porucha u dítěte je vícečetná nebo trpí více poruchami najednou
  • Porucha či nemoc má u dítěte dlouhého trvání nebo se stále vrací
  • Symptomy jsou nepřiměřené
  • Symptomy mizí, nejsou-li rodiče/rodič přítomni.
  • V rodině se vyskytuje syndrom náhlého úmrtí kojence.
  • Dítě na léčbu nereaguje obvyklým způsobem či se naopak po nasazení léčby ještě zhorší.
  • Rodič je s dítětem stále v úzkém spojení a má rozsáhlé medicínské znalosti.
  • Rodič neustále vyžaduje od zdravotnického personálu další vyšetřování dítěte.

 
Odhalení je velmi komplikované, neboť na venek matky (či jiné pečující osoby) vystupují starostlivě a láskyplně. Často trpí i dalšími poruchami osobnosti a dokáží být pro okolí velmi přesvědčiví až okouzlující. Mnohdy se jim daří oklamat i odborníky. I při přímé konfrontaci (například u případu matky, která byla skrytou kamerou natočena, jak dusí své dítě) dochází k popírání. Často takový rodič při prvním podezření bere své dítě do jiného zdravotnického zařízení a vše se opakuje. Lékaři pak podezření nehlásí, protože jim zpravidla chybí dostatek důkazů.

Skutečný případ syndromu barona Prášila v zastoupení
Případ Gypsy Rose Blanchard je dlouhý a zničující příběh o strašném zneužívání dítěte, který skončil zorganizováním vraždy své vlastní matky. Vražda Američanky Dee Dee Blanchard v roce 2015 je jedním z nejznámějších případů Munchausenova syndromu v zastoupení. Gypsy své dětství trávila v nemocnicích a mimo ně, upoutaná na nemocniční lůžka byla nucena klamat své okolí. Její matka Dee Dee tvrdila, že Gypsy má leukémii, epilepsii, svalovou dystrofii a že nemůže chodit. Připoutala mladou zdravou dívku na invalidní vozík, kdykoli musela opustit dům. Nutila ji užívat velké množství léků na nemoci, kterými ale ve skutečnosti vůbec netrpěla. Svému okolí vykládala, že má její dcera mentalitu sedmiletého dítěte. Lékařům pak o symptomech své dcery lhala a zveličovala je.

Díky velkému množství nepotřebných léků již od raného dětství Gypsy shnily všechny zuby a matka jí je nechala vytrhat. To ještě více podpořilo její zubožený vzhled. Lékařské testy často ukázaly neprůkazné nebo protichůdné výsledky ohledně předpokládaných diagnóz, ale Dee Dee přestala navštěvovat lékaře, kteří by zpochybňovali onemocnění její dcery. A mnoho odborníků souhlasilo s tím, co Dee Dee řekla. Prošla zdravotnickým kurzem, takže dokázala přesně popsat příznaky, a občas dávala Gypsy medikaci, která věrně napodobila stavy nějaké závažné choroby. Dee Dee byla také okouzlující a zdálo se, že je oddaná jen své nemocné dceři. Když byla Gypsy dost stará na to, aby mohla mluvit, Dee Dee ji instruovala, aby během lékařských kontrol neposkytovala informace – vždy to byla ona, kdo upřesňoval anamnézu.

Jak ovšem Gypsy dospívala, zdravá dívka v ní se začala ozývat čím dál častěji a uvědomila si, že jí její vlastní matka ubližuje. Začala tajně navštěvovat sociální sítě a různé chatovací místnosti, kde si nakonec s jistým mužem jménem Nicholas Godejohn domluvila vraždu vlastní matky. V červnu 2015 přišel do jejího domu a ubodal Dee Dee k smrti, zatímco Gypsy čekala se zakrytýma ušima v koupelně.

Gypsy a Godejohn odjeli do Wisconsinu, kde je našla policie. Gypsy dvakrát zveřejnila příspěvek na facebookovém účtu, který sdílela se svou matkou, kde napsala: „Je to mrtvé!“ Později vysvětlila, že příspěvky zveřejňovala proto, aby se našlo tělo její matky.

I přesto, že právník Gypsy doložil veškeré zdravotní záznamy dokazující celoživotní týrání dívky, byla odsouzena k deseti letům vězení. V roce 2024 jí ovšem vznikne nárok na podmínečné propuštění. Godejohn byl shledán vinným z vraždy prvního stupně v roce 2018 a byl odsouzen na doživotí.

Zdroj: Šance dětem - PhDr. Hedvika BoukalováRehabilitace - magazín o zdraví,MMarie claire - The Devastating True Story Of Gypsy BlanchardWikiskripta: Münchhausenův syndromBiography

Reklama