Patnáctiletý syn paní M. byl hospitalizován v dětské psychiatrické nemocnici. Paní M. se však již léčba, která je jejímu synovi poskytována, nezdá vhodná. Má jako matka možnost ukončit synovu hospitalizaci?

K hospitalizaci nezletilého pacienta je obecně nutný souhlas zákonného zástupce – což platí i v případě poskytování psychiatrické péče. Teoreticky má tedy paní M. možnost souhlas odvolat a hospitalizaci syna ukončit.

syn a matka

Foto: Shutterstock

V zákoně o zdravotních službách však existují výjimky, za kterých lze pacienta hospitalizovat i bez souhlasu, a některé z nich se týkají i oblasti psychiatrické péče. Jednou z těchto výjimek je hospitalizace v případě, kdy pacient ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy, touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové látky, pokud hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak. Bez souhlasu lze dále poskytnout neodkladnou péči v případě léčby vážné duševní choroby, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta.

Pokud by matka odvolala souhlas s hospitalizací, ale jednalo by se o některou z výše zmíněných výjimek, poskytovatel zdravotních služeb by takový případ oznámil do 24 hodin soudu a ten by o případném pokračování hospitalizace bez souhlasu rozhodl do 7 dnů v tzv. detenčním řízení. Stejným způsobem poskytovatel zdravotních služeb postupuje i v případě, že souhlas s hospitalizací či poskytnutím zdravotních služeb není dán již při zahájení hospitalizace. KOZV případě paní M. tak záleží na tom, jakého charakteru je léčba, kterou její syn podstupuje – v některých případech by hospitalizaci mohla sama ukončit, v jiných by musela počkat na rozhodnutí soudu.

JUDr. Richard Kops a Jindra Zieglerová, Kancelář Ombudsmana pro zdraví.

Čtěta také: