Nemám křesťanské vzdělání, proto mě zajímalo, proč se používá na Vánoce právě adventní věnec.
Tak tedy, věnec je symbol jednoty, soudržnosti a stejné blízkosti všech okolo.
Zelená barva jehličí zastupuje naději a důvěru.
Čtyři svíce symbolizují čtyři neděle, které předcházejí před svátkem „Narození Páně“. Svíčky se rozsvěcují postupně, podle počtu nedělí. Čím blíže je svátek, tím i světla přibývá. Někdy se také vysvětluje jako čtyři příchody Krista:
Narození
Jeho přítomnost v bližních
Ve svátostech (tj. křtu, přijímání, svatbě, posledním pomazání)
Poslední příchod je v Posledním soudu
Proto se v té době používá fialová barva mešních oděvů – barva kajícnosti.
Jen třetí neděli si kněží oblékají růžovou štólu, protože bohoslužby uvádí verš o radosti. Světlo svíček představuje v křesťanském učení to světlo, které přinesl Kristus na svět svým narozením.
Je to ale zároveň i princip oběti – svíčka hoří, rozdává záři a teplo, a sama tím hyne…

Evangelíci také zdobí adventní věnce, ale nepotrpí si tolik na slavnostní ráz.
Oproti katolíkům řada evangelíků drží půst, ač není předepsán.

Pravoslavní začínají 40denním přísným půstem, proto době před svátky neříkají advent, ale doba postní.
Je to především doba zamyšlení, nad sebou, nad životem, nad vztahy mezi lidmi.
Některé farnosti v Česku používají náš kalendář, ale většina jede podle Juliánského, takže Štědrý den připadá na 6. ledna.
Adventní věnce doma mohou mít, ale v chrámu nejsou.

Židé slaví v obdobném termínu jako křesťané svátek světel, Chanuku.
To je 8denní připomenutí povstání Makabejců ve 2. stol. př. n. l.
Rozsvěcují svíčky na osmiramenném svícnu, každý den přidávají jednu.    

              
Reklama