Setkala jste se při hledání nové práce s inzeráty, v nichž zaměstnavatelé požadují výlučně kandidáty určitého pohlaví nebo věku? Kladl vám při pohovoru zaměstnavatel otázky týkající se rodinného života? Ptal se na váš věk, stav, děti a zajištění péče nebo případné těhotenství? Brání vám zaměstnavatel ve zkrácení pracovní doby za účelem sladění pracovního a osobního života? Nesmí! Z právního hlediska je to diskriminace.

 

Za diskriminaci se také považuje rozdílný plat muže a ženy na stejné pracovní pozici nebo upřednostňování mladších zaměstnanců. Někdy dochází dokonce k tomu, že zaměstnavatel brání svým podřízeným v nástupu na mateřskou, popř. rodičovskou dovolenou, v některých případech po nástupu z mateřské/rodičovské dovolené následuje výpověď.

 

Problematikou věkové a pohlavní diskriminace se zabýval tříletý projekt Půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů, který koncem léta své aktivity ukončí. Projekt se zaměřil primárně na rovnost pohlaví, ale nově se začal soustřeďovat i na věkovou diskriminaci, která se mezi zaměstnavateli začala rozmáhat.

 

Cílovou skupinou Půl na půl byly ženy ve věku 24-35 let, ženy a muži starší padesáti let a muži na rodičovské dovolené. „V rámci projektu, na kterém se podílelo několik partnerských organizací, jsme provedli výzkumy zaměřené na pozice mužů a žen na trhu práce, provozovali jsme informační centra a právní poradnu pro osoby diskriminované na pracovním trhu, poskytovali konzultace pro firmy, pořádali semináře a v neposlední řadě jsme vydávali publikace zaměřené na rovné příležitosti a boj proti diskriminaci,“ řekla o projektu jeho autorka a manažerka Linda Sokačová, která zároveň působí jako ředitelka pro rozvoj a strategické plánování Gender Studies.

 

Gender Studies je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Cílem organizace je shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s tematikou rodů. Prostřednictvím projektů GS aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příležitostí v různých oblastech, jako jsou například trh práce, politická participace žen, informační technologie apod. GS také provozuje knihovnu obsahující množství publikací a materiálů k feminismu, právům žen a mužů. „Na naši poradnu se obrací desítky lidí týdně. V českém prostředí se tato služba ukázala být velmi důležitá a žádaná,“ dodala Sokačová.

 

S šikanou, věkovou a pohlavní diskriminací se potýkala také paní Anna Mikulová, která se jako jedna z mála nebála o této problematice veřejně promluvit. Počátkem loňského roku se obrátila na poradnu pro osoby diskriminované na trhu práce, která její příběh následně zveřejnila. „Po první neschopence v červnu jsem se vrátila do práce. Na porady vedoucích kanceláří mě buď vůbec nezavolali nebo mě ignorovali. Když jsem žádala na poradě, aby mi zpřístupnili podklady jako ostatním, zavládlo hrobové ticho. Ředitel oznámil, že k 1. 7. už nejsem vedoucí kanceláře, a proto podklady k novému systému řízení obchodní služby už nepotřebuji. Výpověď mi ale nepřišla ani v červnu ani v červenci. Sebrali mi klíče od kanceláře a přikázali mým podřízeným, aby se mnou nekomunikovali… Přišla jsem o práci, kancelář, auto a svou důstojnost. Zpočátku se smířili s tím, že mi odpojili mobilní telefon, přesměrovali e-maily, omezili přístup do kanceláře, šikana ze strany zaměstnavatele ale narůstala tak, až jsem se psychicky zhroutila,“ popisuje své zážitky pětačtyřicetiletá žena.

 

I vážné téma se dá pojmout s nadsázkou. V těchto dnech můžete v televizi vidět také spoty na téma diskriminace na trhu práce. Režisérem spotů je Martin Duda. Se svým krátkým filmem Jsem větší a lepší se dostal mezi pětici nominovaných tvůrců na letošního studentského Oskara v kategorii zahraničních snímků.

 

Ze zákonů

  • České zákony zakazují diskriminaci z důvodů pohlaví, věku, manželského a rodinného stavu pro všechny osoby ucházející se o zaměstnání.
  • Zaměstnavatelé mají povinnost zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci (i ženami), pokud jde o jejich pracovní podmínky či příležitost dosáhnout postupu v zaměstnání.
  • Za stejnou práci či za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům a zaměstnankyním stejná mzda.

 

Za diskriminaci se nepovažuje

  • Rozdílné zacházení z důvodu věku v přístupu k zaměstnání nebo povolání, pokud je vyžadovaná podmínka minimálního věku nebo praxe, která je pro řádný výkon zaměstnání nezbytná.
  • Rozdílné zacházení uplatňované za účelem ochrany žen, osob mladších 18 let a osob se zdravotním postižením
  • Rozdílné zacházení ve věcech práva na zaměstnání, ve věcech pracovních nebo jiné závislé činnosti, pokud je k tomu věcný důvod spočívající v povaze vykonávané práce uplatněné požadavky jsou této povaze přiměřené.
  • Rozdílné zacházení z důvodů pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry, pokud je toto rozdílné zacházení věcně odůvodněno oprávněným účelem a prostředky k jeho dosahování jsou přiměřené a nezbytné.

 

Statistiky

  • Podle statistik Českého statistického úřadu z roku 2006 mzdy žen dosahují v průměru necelých 80 % z mezd mužů ve stejných profesích.
  • Převážná většina mužských zaměstnanců se objevuje na společensky významných pozicích. Nejméně žen najdete na vedoucích pozicích Policie ČR (asi 5 %), o něco více je ředitelek resortních institucí (15 %), ředitelek odborů na ministerstvech je necelých 25 % a počet vedoucích oddělení na ministerstvech je zhruba 27 %

 

Víte, že dnes je mezinárodní den rovnosti žen a mužů? Oslavit ho můžete v pražské Stromovce. Na programu je petanque, občerstvení a koncert kapel Stillknox, Pipes n´ Pints. Začíná se přesně o osmé hodině večerní.  

 

Pokud jste i vy prožila nebo prožíváte diskriminaci v zaměstnání na vlastní kůži, můžete se obrátit na odborníky. Informace naleznete pod těmito odkazy:

www.pulnapul.cz

www.genderstudies.cz

www.rovneprilezitosti.cz

 

Setkala jste se s diskriminací v zaměstnání nebo při hledání práce? Jak byste diskriminaci ve svém zaměstnání řešila?  

Reklama