Přináší naději, hřeje a prosvětluje pochmurné dny, kdy slunce vidíme jen sporadicky. Plamen svíčky provází člověka už dlouhá tisíciletí a z domácností se nevytratil dodnes. I když už jen jako prostředník k romantické atmosféře, rozjímání nebo vzpomínání. Na Vánoce tedy nemůže chybět. Třeba v podobě adventního věnce. Jaké svíčky zvolit, v jakém pořadí je zapalovat a co symbolizují?

chr.jpg
Foto: Shutterstock

Od Naděje po Lásku

Stejně jako zbývají čtyři neděle do Štědrého dne, zapalují se postupně i čtyři svíce. Vždy v pořadí proti směru hodinových ručiček.

Co se barev týče, věnci dominuje fialová, která symbolizuje rozjímání a pokání, ale i noblesu a důstojnost. Je liturgickou barvou adventu, protože roucho takové barvy kněží o adventu oblékali. Vyměnili ji pouze na třetí adventní neděli, a to za růžovou.

První svíčka nese název NADĚJE a říká se jí také „svíce proroků“ nebo „Izaiášova svíce“. Měla by mít fialovou barvu.

I druhá svíčka na adventním věnci má být fialová. Symbolizuje MÍR, ale známá je také pod označením „Betlémská“ nebo „Janova“ svíčka. Představuje příchod lásky na svět. 

Třetí svíčka patří PŘÁTELSTVÍ, ale křesťané ji znají také pod názvem „Pastýřská“. Měla by mít růžovou barvu a představovat radost.

Na zlatou neděli by měla být připravená čtvrtá svíčka, fialová, nesoucí název LÁSKA, ale říká se jí také „Andělská“ nebo „Mariina“.

Pokud do adventního věnce umístíte i pátou svíci, na níž rozžnete oheň na Štědrý den, pak vězte, že symbolizuje samotného Ježíše Krista. Zapálit byste ji měli až po západu slunce.

Znáte to jinak?

Není divu. Co církev nebo národ, to originální pojetí. A proč ne? Vždyť cíl je pořád stejný. Zvolnit tempo a radovat se z příchodu krásného období.

Zdroj informací: Farnost Litoměřice, Wikipedia

Čtěte také:

Reklama