Česká republika stále bojuje s fatálně nízkou porodností. Znepokojující je také rostoucí procento císařských řezů, nerespektování výsledků nejnovějších výzkumů při péči o matku a dítě, všeobecně nízké povědomí o právech rodičů a dětí a také nedostatečná podpora a pozornost českého státu k potřebám potenciálních rodičů a mladých rodin.

Všechny tyto skutečnosti se snaží změnit Světový týden respektu k porodu!

Tento týden je každoročně vyhlašován po celém světě. Původní idea vznikla ve Francii. Týden upozorňuje na celospolečenský dosah fenoménu porodu a napomáhá prosazovat nejnovější výsledky vědeckých výzkumů do porodnické praxe. Oficiální záštitu nad touto akcí v ČR laskavě převzala paní Kateřina Jacques - předsedkyně Poslaneckého klubu Strany zelených, členka Republikové rady Strany zelených a Odborné sekce pro lidská práva.

Tématem pro rok 2007 je „kvalita" porodu, především pak podpora nejlepší péče 10 bodů mother-friendly (více...)" pro porodnice.

soutěž Radox
PROČ?

Česká republika má velmi dobré výsledky v perinatální úmrtnosti. Stále však chybí důraz na kvalitu prožitku a pohodu matek a dětí při nekomplikovaných porodech. Každý rok se v České republice narodí cca 100 tisíc dětí. Z demografického hlediska je to však málo a národ spěje k vymírání. Matčiny prožitky z prvního porodu významně ovlivňují její rozhodnutí mít další děti! Je zde však mnoho dalších faktorů.

Neexistuje dostatečně hustá síť předporodních kurzů, kde se mohou nastávající rodiče kvalitně připravit. Zdravotní pojišťovny většinou neproplácejí předporodní kurzy. Ruší se menší porodnice, takže dostupnost se zhoršuje a péče se koncentruje do větších porodnic s neosobnějším a technizovaným přístupem k rodičkám. Dle statistik Ústavu pro zdravotnické informace proběhne celkem 85 % porodů fyziologicky, tj. nekomplikovaně. Přesto je každá druhá rodička nastřižena, častým nešvarem je odnášení dětí bezprostředně po porodu z matčiny náruče. Nejsou dodržována doporučení WHO – Světové zdravotnické organizace pro péči při normálním porodu platná i pro ČR. Stoupá procento umělých zásahů (vyvolávání a urychlování porodu apod.). Komunikace zdravotnického personálu s rodící ženou a jejím doprovodem je často nedostatečná a manipulativní. Ženám je při porodu odpíráno lehké jídlo, není jim umožňována jiná poloha než gynekologická, která jde přímo proti fyziologii porodu. Je zpoplatněna účast otce při porodu. Rodička je nazývána pacientkou, ačkoliv jde ve většině případů o zdravou ženu. Českým ženám je velmi špatně dostupná docházková služba porodních asistentek do domácnosti v šestinedělí, kterou by proplácely zdravotní pojišťovny. Neexistuje státní podpora kojení a strategie. Veřejnost, ale ani zdravotníci nejsou informováni o právech rodičů a dětí.

Pokusme se to změnit!

 

JAK?

Mluvte o porodu, zajímejte se v místní porodnici, jak se tam dá porodit, dotazujte svoji zdravotní pojišťovnu, jaké služby proplácí v těhotenství, při porodu a šestinedělí. Ptejte se svých rodičů, jak jste přišli na svět, mluvte se svými dětmi, běžte na besedu či diskuzi, nebo se alespoň zapojte do diskuzí internetových. Zjistěte, co obnáší péče „baby-friendly“ a „mother-friendly“ a přemýšlejte o jednotlivých bodech. Seznamte se s okolními porodnicemi a porovnejte propagační materiály s realitou. Zjistěte, jak podporují normální porod, jak řeší komplikace a jak podporují kojení. Znáte místní mateřská centra a organizace, které poskytují informace o těhotenství, porodu a rodičovství? Podpořte je v jejich úsilí zlepšit přivádění dětí na svět. Sdílejte své zkušenosti a zážitky a pomozte dalším rodičkám prožít porod nejlepším možným způsobem s příslušnou intimitou a radostí.  

Už jen hovořit o porodu je stále pro většinu lidí velké tabu. I proto je velmi těžké poukazovat na problematickou péči a podmínky v českých porodnicích, diskutovat a zlepšovat je.

Společenským úkolem Světového týdne respektu k porodu je toto tabu prolomit. Nejenom na osobní úrovni jednotlivce, ale i na úrovni institucí jako jsou porodnice, mateřská centra, úřady zdravotních radů, ministerstva… Světový týden respektu k porodu Vám k tomu dává prostor, inspiraci a informace.

 

KDE?

V celé České republice budou probíhat besedy, výstavy, přednášky, setkání s novináři. Klíčovou akcí je multimediální výstava Umění porodit, která proběhne ve Veletržním paláci v Praze ve dnech 7.–13. května 2007. Bude obsahovat díla předních českých umělců inspirovaná těhotenstvím a porodem, práce dětí z výtvarné soutěže Jak přicházíme na svět.

Na konci týdne se v poslední tři dny přidá veletrh BabyExpo 2007 (11.–13. května 2007), kde naleznete nejenom výrobky, ale i služby a informace pro těhotné ženy, mladé rodiny a jejich děti. V rámci bohatého doprovodného programu přednášek, programů pro školy, seminářů, ochutnávek cvičení a kurzů a promítání bude možné navštívit i části mezinárodního kongresu pro porodní asistentky Normální porod /Normal Birth.

 

Přehled akcí a seznam míst v ČR, kde Světový týden respektu k porodu probíhá, naleznete na webu www.respektkporodu.cz